artikel

Telefontillgängligheten vid vård- och hälsocentralerna

Vänsterpartiet lämnade idag in en interpellation om telefontillgänglighet inom primärvården till regionfullmäktiges möte den 25-26 april. Där ställer vi fyra frågor till Jan-Olof Häggström, ordförande i regionens Vårdvalsutskott:

1. Anser du det positivt eller negativt om patienterna slipper ringa flera gånger för att boka en tid
genom att de blir uppringda nästa dag?
2. Vilken tolkning av regelverket anser du ska tillämpas – den som SKL gör och som innebär
positiva effekter för patienter och personal eller den som Vårdvalsenheten gör?
3. Vad gör du för att underlätta för hälsocentraler och vårdcentraler att leva upp till den nya
riktlinjen i Regelboken att patienterna inte ska behöva ringa flera gånger för att boka en tid?
4. Är det rimligt att denna typ av verksamhetsförändringar för att förbättra tillgängligheten ska
prövas av Vårdvalsenheten innan de kan genomföras? Borde inte denna fråga vad gäller de
regiondrivna hälsocentralerna vara en fråga för primärvårdsdirektören och FPTN? Är det rimligt
att frågor av denna typ i den nya nämndsorganisationen 2019 hamnar under Regionstyrelsen i
stället för under nya HSN?

Bakgrunden till frågorna är att tre hälsocentraler i januari under tre veckor testade ett nytt sätt att ta emot samtal från patienter som ville boka tid. Tidigare möttes 14-39% av patienterna av beskedet att dagens kö var fylld. De uppmanades att ringa nästa dag igen. Under försöket fick de istället besked att de skulle bli uppringda nästa dag. Med det nya sättet att jobba kom i stort sett alla fram och fick en tid. Patienterna var nöjda, personalen fick en bättre arbetsmiljö.

Då borde väl detta införas på bred front? Nej se det gick inte. Det står nämligen i reglerna att patienten ”ska få kontakt samma dag”. Och det här blev ju nästa dag…
SKL tycker att ”samma dag” kan tolkas som ”inom 24 timmar”. Det verkar inte Vårdvalsutskottet inom Region Västernorrland tyvärr inte bry sig om. Med dagens system så får många patienter inte kontakt med vården utan att ringa igen och igen. De får ofta inte kontakt samma dag (regelbrott?). Att i stället enkelt få kontakt nästa dag tycker vi är att bryta mindre mot reglerna, inte mera. Och det är bättre för patienter och personal.

Interpellation telefontillgänglighet PV

Kopiera länk