Inga vinster i välfärden

Höstkonferensen värmer i höstmörkret!

Lördag den 22/11 är det dags för distriktets årliga höstkonferens. I år håller vi till på Vårsta Diakonigård i Härnösand. Dagens program innehåller en introduktionskurs till feminism samt information och diskussion kring Norrstyrelsens arbete med regionbildning. För att få tid för dessa inspirerande och viktiga punkter ska vi försöka avhandla formalia så snabbt och enkelt som möjligt. Detaljerat program och dagordning publiceras här på hemsidan (och skickas ut till lokalorganisationerna) under vecka 45.  Varje lokalavdelning får skicka ett ombud per påbörjat tiotal medlemmar. Övriga deltagare betalas av lokalorganisationerna.  Hoppas att många har möjlighet att komma!  Anmälan senast den 13/11 till...

Regionbildning i Danmark – erfarenheter att lära av!

Landstingsgruppen Västernorrland besökte Köpenhamn i Danmark den 7-9 september. Syftet med besöket var att träffa kamrater från vårt danska systerparti Socialistisk Folkeparti (SF), för att höra om deras erfarenheter av regionbildning och dessutom ta del av deras valstrategi och analyser. (En beskrivning av SFs valstrategi och analys kommer att behandlas i en separat artikel.) Värd under vårt besök var Serdal Benli, som sitter i regionrådet i region Huvudstaden för SF. Serdal hade arrangerat ett mycket fint program med spännande rundvisning på Herlev hospital, där vi fick förmånen att se deras toppmoderna nya strålkanoner, operationsrobot, samt ett mycket avancerat utbildningscenter. Vid...

Landstingsgruppen träffade kamrater från norr

Landstingsgruppen från Västernorrland träffade kamrater från norra landstingen 4-5 september i Luleå. Temat för träffen var psykiatri, där vi har många frågor gemensamt, bl a hur man åstadkommer bättre samarbete mellan kommun och landsting kring gruppen psykisk sjuka. Landstinget Norrbotten har ingått ett samarbetsavtal med Luleå och Boden kommun för att hjälpa den utsatta gruppen människor med dubbeldiagnos psykisk sjukdom och missbruk. Gruppen kommer ofta i kläm eftersom det inte sällan krävs drogfrihet innan behandling för den psykiska sjukdomen och omvänt. Det uppskattas av ca 1 av 1000 medborgare lider av denna svåra dubbeldiagnos, och förutom stort personligt lidande för...

Resurseffektiv vård i Västernorrland

För två veckor sedan presenterade Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna ett eget förslag till förändringar inom sjukvården som ska leda till förbättringar och besparingar. Förslaget vilar på grundtanken om tre akutsjukhus i länet: att dessa är viktiga för medborgarna och att vi i majoriteten önskar att behålla dessa tre även i fortsättningen. Samtidigt flåsar ekonomin oss i nacken: underskotten för den somatiska slutenvården ökar, och omedelbara åtgärder för att spara krävs. Oppositionen står som alltid beredd på sidolinjen och kräver snabba lösningar i form av indragna vårdavdelningar eller akutsjukvård i länets norra delar. Men för oss i Vänsterpartiet är frågan: Hur...

Staten tjänar miljardbelopp när sjuka nekas ersättning

Staten tjänar miljardbelopp på färre sjukskrivna. Under förra året minskade antalet sjukpenningdagar med närmare 13 procent jämfört med 2006. Det gjorde att statens kostnader minskade med fem miljarder kronor. Ohälsotalet minskade under året med 1,6 dagar till 38,3. Därmed återstår drygt en dag till Försäkringskassans mål på 37 sjukdagar per person och år i slutet av det här året. Vilket kan jämföras med ohälsotalet i november 2003 som låg på 43,2 dagar. Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar under en 12-månadersperiod med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Under 2007 blev det cirka 30.000...

Vänsterpartiets 37:e kongress, 2008

Under helgen 6-8 juni löpte Vänsterpartiets 37:e kongress av stapeln i Norrköping. Delegationen från Västernorrland deltog med stor behållning. Se flera bilder under fliken bildgalleri! Utförliga rapporter från kongressen kommer snart. Bland annat behandlades 2 motioner av Torsten Laxvik från Västernorrland.Vi tog även del av livliga diskussioner kring allt från fildelning till slöjförbud och inspirerades på seminarier kring hälso- sjukvård, skola och förankringsarbete. Se flera bilder under fliken bildgalleri!

Sjukvård med rena kläder och sunda verktyg!

– Ingen ska behöva bli sjuk av att tillverka det som behövs för att vi ska bli friska. Kläder och utrustning som används i sjukvården ska inte vara producerade av barn som tvingas jobba i stället för att gå skola eller arbetare med svältlöner som hanterar farliga gifter, säger Susanne Sundqvist, gruppledare i Västernorrland.  Vänsterpartiets landstingspolitiker i Norrland har träffats i Umeå den 6-7 september. De har gjort studiebesök på NUS och diskuterat gemensamma frågor. Bland annat har de tagit upp det självklara att de som arbetar i fabrikerna som gör varor till sjukvården ska ha villkor som vi kan...

Hur vill Du ha det i Västernorrland?

Så här vill Vänsterpartiet ha det: Vänsterpartiets landstingsgrupp ska verka för en solidariskt skattefinansierad verksamhet. Jämlikhet och rättvisa ska ligga till grund för våra ställningstaganden. Näringsliv, turism och småföretagande är viktiga verksamheter, för att människor ska kunna leva och bo i hela vårt län. Hälsoklyftorna har ökat drastiskt. Allt fler sjukskrivs på grund av överansträngning och utbrändhet. Vi ska arbeta för att bli lika bra på att förebygga ohälsa, som att behandla den. Vi ska därför utveckla friskvården än mer.  

SJUKVÅRD, PSYKIATRI OCH TANDVÅRD

Vi vill förbättra och utveckla akutsjukvården. Vi ska i hela länet ha välutrustade ambulanser och bemanna dem med kompetent personal, som börjar behandlingen direkt i hemmet,eller på olycksplatsen. Den psykiatriska vården i länet är underdimensionerad och måste förbättras. Även tänder och munhåla tillhör kroppen. Därför kräver vi att tandvården ska inrymmas i den ordinarie hälso- och sjukvårdsverksamheten och därmed omfattas av högkostnadsskyddet.             SJUKVÅRDEN ·        Bättre tillgänglighet, bemötande, flöde i organisationen          är vårt viktigaste  mål. ·        Vårdgarantin medför att köerna nu ska minska. ·        Gemensam länskö för operationer. ·        Psykosocial- och specialistkompetens, ska finnas inom          primärvården. ·        Vi...