Inga vinster i välfärden

MILJÖ och KULTUR

För Vänsterpartiet är det självklart, att livsmedel ska produceras i ett miljövänligt, uthålligt system. Det är viktigt att landstingets upphandlingar görs lokalt och att välja t.ex. KRAV- märkta livs- medel. Det är en av grunderna för god hälsa. Den negativa påverkan som våra mediciner har på miljön, bör uppmärksammas. Det är viktigt att satsa på miljövänliga bilar vid upphandlingar……. Landstinget har minskat sin andel av miljöförstöringen, genom att de anställda övergåtttill resor med tåg, där så är möjligt. En förändring som måste fortgå. En av de positiva biverkningarna av detta, är att landstingets resekostnader har minskat. KULTUR De kultursatsningar vi...