Inga vinster i välfärden

Vänsterpartiets budgetförslag för Region Västernorrland

Satsningar på personalen och primärvården. Vänsterpartiet har nu lagt sitt förslag till budget för 2019 och plan för 2020-2021 för Region Västernorrland. En sammanfattning av förslaget: • Satsa på personalens villkor, kompetensutveckling och arbetsmiljö • Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i organisationen • Inför tillitsbaserad styrning i en ny ledningskultur • Ny ledningsorganisation – avveckla länsklinikerna • Översyn av den centrala administrationen • Minska hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället • Folkhälsa ska vara ett fokus i all vår verksamhet • Stärk primärvården Förstärk arbetet med psykisk ohälsa – speciellt med fokus på de unga • Säkerställ akutvård på...

Vänsterpartiet i Region Västernorrland

Pressmeddelande om ny majoritet i Regionen och överenskommelse om valteknisk samverkan mellan V, C, KD och Sjvp Förlorarna i årets valrörelse (S, M och L) går nu samman och bildar en majoritet. Partier som historiskt sett står långt ifrån varandra och som i efterspelet av valrörelsen talat om att de å ena sidan inte är beredda att styra till varje pris och att de inte vill styra i minoritet. Nu är det dock uppenbart för alla hur mycket makten betyder – den är allt. Vänsterpartiet har nu slutit en överenskommelse med C, KD och Sjukvårdspartiet om en valteknisk samverkan för...

Vänsterpartiets 10-punktsplan för återställande av Sollefteå sjukhus

I samtal med personal på Sollefteå sjukhus har vi tagit fram en 10-punktsplan för att kunna öppna upp och bemanna akut kirurgi, akut ortopedi, gyn. operationer, BB och förlossning vid Sollefteå sjukhus. Den visar att det är fullt realistiskt att öppna upp verksamheterna inom 1-2 år. Detta förutsätter tydliga politiska besked om en långsiktig satsning på Sollefteå sjukhus som akutsjukhus med BB som ska bestå över lång tid. En annan förutsättning är att den lokala ledningen och personalen i Sollefteå tillsammans utformar detaljerna i genomförandet av planen. Denna satsning är en integrerad del av hur vi utvecklar vården i hela länet...

Jonas Sjöstedt kommer till Selånger Marknad

Vi i Vänsterpartiet kommer att starta valspurten på Selånger Marknad. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar vår partiledare till Sundsvall på söndag 19/8 kl: 12.30 – 13.30 Vi hoppas att alla kommer dit och lyssnar. Det ska synas att vi är ett parti i medvind och som växer så det knakar!

Ett jämlikt Västernorrland för alla –  utveckling av hela länet

Politiken att centralisera och koncentrera verksamheter som behövs i hela länet måste brytas. Det är en central målsättning i den valplattform för regional utveckling som Vänsterpartiets distriktsstyrelse antagit. Inom alla delar av det regionala utvecklingsarbetet prioriterar Vänsterpartiet insatser för Miljö och klimat Integration Jämställdhet I åtta avsnitt utvecklas den politik Vänsterpartiet vill driva i Region Västernorrland efter valet. Varje avsnitt avslutas med nedanstående punkter, som sammanfattar valplattformen. Miljö och klimat slå vakt om välfärdssystem och offentliga investeringar för att möjliggöra konsumtion på långsiktigt hållbar nivå att Regionen aktivt kämpar för att stoppa hotet mot vattenförsörjningen i Medelpad stödja utvecklingen av...

FÖRSTAMAJ I SUNDSVALL 2018

Trots ett ihållande regn och iskalla vindar var det närmare 250 stycken som deltog i årets Vänstertåg. Christina Höj Larsen höll ett flammande tal som värmde både själ och hjärta. Hon visade med all tydlighet varför ett starkt Vänsterparti behövs. Flera andra talare visade också på nödvändigheten av en ny politik i Sverige. Klasskampen är viktigare än någonsin och i höstens val har vi möjlighet att ta steget mot en bättre framtid för alla. #vårtidnu Efteråt samlades alla på Pipeline för att värma sig med fika, debatter och en massa musik. ...

Telefontillgängligheten vid vård- och hälsocentralerna

Vänsterpartiet lämnade idag in en interpellation om telefontillgänglighet inom primärvården till regionfullmäktiges möte den 25-26 april. Där ställer vi fyra frågor till Jan-Olof Häggström, ordförande i regionens Vårdvalsutskott: 1. Anser du det positivt eller negativt om patienterna slipper ringa flera gånger för att boka en tid genom att de blir uppringda nästa dag? 2. Vilken tolkning av regelverket anser du ska tillämpas – den som SKL gör och som innebär positiva effekter för patienter och personal eller den som Vårdvalsenheten gör? 3. Vad gör du för att underlätta för hälsocentraler och vårdcentraler att leva upp till den nya riktlinjen i Regelboken att patienterna...

Förslag till Regionplan 2019-2021

Under regionfullmäktige den 25-26 april kommer en ny Regionplan att antas. De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets förslag är dessa: Inför lokala sjukhusledningar och avveckla länsklinikerna Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö och bryt stafettberoendet Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i organisationen Öppna upp den akuta kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården samt förlossning och BB på Sollefteå sjukhus Inför Sammanhållna vårdområden Stärk primärvården Ta ett långsiktigt regionalt utvecklingsansvar för hela länet Utveckla länets kollektivtrafik Härunder finner du vårt förslag: Vänsterpartiets förslag till regionplan 2019-2021 samt budget med tabellverk Övriga partiers förslag kan nås via Region Västernorrlands hemsida. Se bilagorna som heter något...