• Hem
  • Ingrid har orde...
sida

Ingrid har ordet

Tack för den här tiden !

Det är dags för mig att sluta som distriktsordförande efter tre givande och väldigt roliga år. När jag tillträdde stod vi inför en valrörelse och ett val där vi som parti ökade i de flesta kommunerna och vi ingår denna mandatperiod i majoriteten i de flesta kommuner. I andra kommuner i länet och i regionen bedriver vi en framgångsrik opposition. Om ett år är det återigen dags att mobilisera för en valrörelse där vi har alla förutsättningar att nå ytterligare framgångar. Den pandemi som har drabbat oss har med påtaglig tydlighet visat att vårt välfärdssystem inte är rustat för att kunna ta hand om oss när vi drabbas av kris. Inte minst har vi sett det i sjukvård och äldreomsorg. Det är här vi som parti nu måste kliva fram och visa att vi är det enda pålitliga vänsteralternativet som värnar välfärden.

Oavsett de nyliberala och högerextrema idéer som predikar egoism och nationalism är det så att vi människor behöver varandra, vi behöver känna att vi själva behövs och att vi har ett värde och en uppgift i det samhälle som är vårt gemensamma.

Den övervägande majoriteten i Sverige tycker faktiskt att välfärdssamhälle är något fint. Vi tycker egentligen inte om förslag som försämrar för oss. Som gör att framtiden ser lite mörkare ut.

Och det närmaste vi kan komma framtiden är våra barn. Inte bara våra egna barn utan allas barn. Därför är det vår gemensamma framtid att de ska få en bra uppväxt, en bra utbildning, någonstans att bo, och en jord som faktiskt går att leva på. Detta gör att också hållbarhets och klimatfrågorna blir de viktigaste för oss som parti att driva.

Idag pratar nationalekonomerna om att vi är den första generation som inte kan erbjuda våra barn bättre levnadsvillkor än vi har själva. Man talar om ett generationssvek. Det är första gången detta händer i modern tid. Våra föräldrar och far och morföräldrar och deras föräldrar i sin tur, generationer bakåt i tiden har strävat och kämpat för att kunna erbjuda sina barn ett lite bättre liv än de själva har haft.

Idag är den kedjan bruten. De nyliberala marknadskrafterna och idéerna om var man för sig har skapat ett Sverige som sedan 1990-talet är ett av de länder i västvärlden där klassklyftorna ökat snabbast. En liten ekonomisk elit har dragit ifrån oss andra och den har fått en allt större makt över politiken och samhällsutvecklingen. Skattesystemet har riggats för att gynna de rika.

De högerextremistiska slagorden handlar om att man ska tänka på sig själv hävda sin rätt till det här landet och stänga ute de som inte hör hit. Det skapar ett kallt och ödsligt samhälle. Det skapar ett själviskt samhälle. Det skapar ett samhälle där hållbarhet och klimatfrågor får en underordnad roll i förhållande till den egna bekvämligheten. Det skapar ett samhälle där våra barn kommer att ha sämre förutsättningar att skapa sig en framtid än vad våra föräldrar har gett oss.

Men det känns tryggt att veta att Vänsterpartiet kommer att kämpa in i kaklet för att försöka förhindra att detta blir verklighet. Det känns tryggt att veta att vi vänsterpartister står starka i vår ideologiska grund och värnar allas lika värde trots det hårda klimat som råder i den övriga politiken. Det känns tryggt att veta att vänstern aldrig kommer att svika den kampen.

Det är så vi bygger ett land som håller ihop.

Det handlar aldrig om själviskhet.

Det handlar om att bry sig om, att skapa tillsammans. Att ta hand om varandra och att ta emot de människor som behöver skydd och ge dem en trygg plats att bo på.

Livet pågår nämligen i vardagen. Dagarna som gått, det är dessa dagar som bildar våra liv.

Vi föds, växer upp, utbildar oss, söker jobb, bildar familj får egna barn och när vi blir gamla vill vi ha en värdig vård.

Politikens uppgift är att stödja detta arbete, att underlätta för människor att förverkliga sina livs önskningar, medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna inför framtiden lite ljusare. Det är inte politikens uppgift att försämra människors livsvillkor. Och ändå ser vi det hända.

Vi kan inte och vi ska inte medverka till någon sådan politik.

Vänsterpartiets politik står för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer. Kampen för klimatet, kampen mot rasismen, kampen för att vi fortfarande ska kunna erbjuda våra barn en lite bättre framtid än vi själva fick.

Min ambition som distriktsordförande har varit att försöka skapa en större gemenskap i vårt distrikt. Att skapa forum och förutsättningar för goda samtal som kan få oss att förstå varandra och komma lite närmare varandra. Att möta olikheter i tanke med öppenhet nyfikenhet och inte med strid och hårda ord. Det är bara om vi står starka tillsammans som vi kan förändra. Det betyder att vi också måste vara solidariska mot varandra för att kunna vara trovärdiga utåt.

Det har också varit min ambition att utveckla hur vi kan använda distriktet som ett stöd för utveckling. Det har lett till ett antal utbildningssatsningar i distriktets regi, att vi har initierat olika nätverk tex ordförandenätverk, parlamentarikernätverk, samt nätverk för olika sakfrågor som fackliga frågor eller antirasism. Vi har även kunnat anställa en ombudsman som arbetar för att stötta partiföreningarna i olika frågor.

Det har varit min förhoppning att på detta vis rusta oss och förbereda oss för att efter nästa val kunna visa att vi är ett samhällsbärande parti som är berett att ta ansvar för en politik för de många i våra kommuner och i regionen. En socialistisk, feministisk politik som verkligen står för solidaritet och allas lika värde i handling, inte bara i ord. En antirasistisk politik som välkomnar alla som behöver skydd och en ny plats att slå rot på. En hållbar politik som tar ansvar för att hindra klimatförändringarna att göra jorden till en omöjlig plats för framtida generationer att leva på.

Jag vill att vi tillsammans höjer våra röster för att tala om att än är det inte för sent. Än går det att förändra. Det är inte försent att skapa möjligheter även för våra barn att få leva sina drömmar.

Det är inte försent att rädda klimatet. Och det är inte försent att sluta utvisa människor ifrån vårt land.

Jag vill med dessa ord tacka för förtroendet att ha fått leda distriktet och distriktsstyrelsen under tre fantastiska och roliga år.

Tillsammans är vi bra.

Vårt mål är ett socialistiskt, feministiskt, solidariskt samhälle. Låt oss aldrig ge upp kampen!

 

Kamratliga hälsningar,

Ingrid Nilsson

Ordförande Vänsterpartiet Västernorrland

 

Ingrid Nilsson Distriktsordförande

 

Kopiera länk