Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Landstingsfullmäktige beslut i BB-frågan

En sorgens dag för Landstinget och Vänsterpartiet Igår beslutade landstingsfullmäktige att stänga Sollefteå BB med röstetalen 39-36. Vi i Vänsterpartiets landstingsgrupp i Västernorrland har kämpat emot detta beslut. Tyvärr röstade två medlemmar i vårt eget parti emot vår partilinje. På landstingsfullmäktige diskuterades ett förslag om en sk Målbild för Hälso- och sjukvården i länet. Vänsterpartiet presenterade då våra utgångspunkter. I vårt förslag skriver vi bl a så här: ”Basal och akut vård ges nära på de tre akutsjukhusen. Den basala sjukhusvården är den som flest patienter har behov av inom de flesta specialiteter. Kvinnosjukvården med BB-avdelningar är en viktig del...

Karin Rågsjö till Sollefteå måndag den 19 september

Vänsterpartiet i landstinget Västernorrland har bjudit in Karin Rågsjö, Vänsterpartiets talesperson i vårdpolitiska frågor, till Västernorrland måndagen den 19 september. Hon kommer under dagen att genomföra studiebesök på flera av landstingets verksamheter i Sollefteå. På kvällen anordnar Vänsterpartiets landstingsgrupp tillsammans med Vänsterpartiet Sollefteå ett öppet möte på Hullsta Gård i Sollefteå med Karin Rågsjö och Lars-Gunnar Hultin, gruppledare för vänsterpartiet i landstinget Västernorrland. Mötet börjar kl. 19.00. Välkomna!!  

Ofrivilligt egenföretagande – ett problem

Vänsterpartiet har sina rötter i arbetarrörelsen men vi har haft och har fortfarande många aktiva som är småföretagare. Små företag runt om i vår kommun är en viktig motor i ekonomin men i vår samtid är det något som börjar gå snett. Allt för många på arbetsmarknaden i dag blir närmast tvingade på ett eller annat sätt till att vara egna företagare, så kallade f-skattare i stället för anställda. Ett norrländskt exempel är hur skogsbolagen pressar priserna genom att allt fler som kör skotare är f-skattare. De har samma arbetsuppgifter som anställda men arbetsköparen slipper ansvar som följer av kollektivavtalet...

Vänsterpartiet kräver höjd sjukersättning och en översyn av beräkningsgrunderna inför höstbudgeten

Hundratusentals människor får sjukersättning varje år. Trots detta har lite gjorts för att förbättra deras livsvillkor. Detta hör inte hemma i den svenska modellen. Vänsterpartiet vill därför meddela att en förbättring av sjukersättningen kommer att bli de första kraven inför de stundande budgetförhandlingarna med regeringen i höst. – Vår ingång kommer vara att sjukersättningen ska höjas och att beräkningsgrunderna ska ses över och ändras. Vem som helst av oss kan drabbas av dåliga skeenden i livet. Då är det viktigt att man kan lita på att skyddsnäten håller säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. En möjlig finansiering är en nedtrappning...

Motion till landstingsfullmäktige om att ta fram ett förslag likt tio100- modellen

Vänsterpartiets landstingsgrupp har i dag lämnat in en motion där landstingsfullmäktige uppmanas ta beslut om att utreda och ta fram ett förslag om ett gemensamt ägt sammanhållet vårdområde Ådalen, utifrån modellen tio100. Mer information och länk till motionen finner du under fliken landstingsinfo.

Grattis, Christina!

                Vänsterpartiets nya partistyrelse har idag valt verkställande utskott, partisekreterare och vice ordförande. Till vice ordförande omvaldes Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson. – Vänsterpartiet har gång på gång visat vilken betydelse vi har i svensk politik för att förbättra och bygga ut välfärden, sist med de 10 vänstermiljarderna till fler anställda och bättre kvalitet i vård, skola och omsorg. Känns fint att få vara en del i ledningen för det partiet, säger Ulla Andersson. Aron Etzler valdes om som partisekreterare. – Vi har landets bästa partiledare. Nu ska vi bygga den bästa partiorganisationen också¨,...

Förbud mot bemanningsföretag

Vänsterpartiet fortsätter idag sin kongress i Örebro. Igår beslutades bland annat om ändringar i partiprogrammet. En av motionerna som bifölls vill att tillsvidareanställningen som norm på arbetsmarknaden ska återupprättas och att bemanningsföretag ska förbjudas. Ombuden från Västernorrland röstade för motionen och vi anser att det är bra att Vänsterpartiet är tydliga som arbetarparti, säger Christiane Rüdiger, ombud från Sundsvall. Det är viktigt att Vänsterpartiet tar ställning för arbetarens rätt till goda villkor istället för arbetsgivarens rätt att utnyttja arbetskraften. Motionen för in följande text i partiprogrammet: ”Arbetsgivares möjlighet att med hjälp av beman­ningsföretag kringgå lagar och avtal samt försvaga arbetarkollektivet,...