artikel

Landstingsfullmäktige beslut i BB-frågan

En sorgens dag för Landstinget och Vänsterpartiet

Igår beslutade landstingsfullmäktige att stänga Sollefteå BB med röstetalen 39-36.

Vi i Vänsterpartiets landstingsgrupp i Västernorrland har kämpat emot detta beslut. Tyvärr röstade två medlemmar i vårt eget parti emot vår partilinje.

På landstingsfullmäktige diskuterades ett förslag om en sk Målbild för Hälso- och sjukvården i länet. Vänsterpartiet presenterade då våra utgångspunkter. I vårt förslag skriver vi bl a så här:

”Basal och akut vård ges nära på de tre akutsjukhusen.
Den basala sjukhusvården är den som flest patienter har behov av inom de flesta specialiteter. Kvinnosjukvården med BB-avdelningar är en viktig del av den basala vård som ska finnas på alla sjukhus.”

Vänsterpartiet har lyssnat till befolkningens oro och informationen från medarbetarna om vad en stängning innebär för Sollefteå sjukhus, för invånarna i Sollefteå och Kramfors och för länets kvarvarande BB:n i Sundsvall och Örnsköldsvik. Idag är vi så oerhört besvikna på majoriteten och de som valde att rösta för en stängning, de som valde att inte lyssna till befolkningens vrål och att ta in den information som medarbetare enträget försökt förmedla till oss politiker.

Tyvärr har majoritetens politiker inte varit intresserade av att lyssna. För hade de gjort det, då hade de insett att detta beslut inte kommer att ge den tänkta besparingen och att det innebär en ytterligare belastning på medarbetarna på Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus. Framför hade de i så fall insett att beslutet innebär att en viktig kugge i hjulet Sollefteå sjukhus nu plockas bort och att flera hundra blivande mammor varje år kommer att uppleva en oro och ångest inför sina förlossningar. Allt detta helt i onödan, för Sollefteå BB är en mycket välfungerande verksamhet som borde få vara kvar.

Idag är en mörk dag för landstinget Västernorrland. Vi borde gemensamt ha lyft BB Sollefteå men nu kommer det tvingas stänga.

Vi i Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för att alla medborgare i länet ska få en jämlik vård. Vi ser att landstingets ekonomi inte räddas av omstruktureringar av väl fungerande verksamheter. Istället måste landstinget fokusera på den blödning den dåliga arbetsmiljön orsakar. Vi kräver att landstinget skapar en grundlig plan för hur arbetsmiljön och arbetsvillkoren – scheman, löner och möjlighet att påverka etc – ska förbättras för alla landstingets anställda. Endast då har vi möjlighet att få kontroll på landstingets ekonomi.

Majoriteten för alla bakom ljuset. Varken landstingets ekonomi eller vården kommer att förbättras av de åtgärder som nu tas. (För att se vår reservation till beslutet se under fliken Landstingsinfo…)

Kopiera länk