sida

Vi bygger landet

Vi vill se ett samhälle där du kan leva ett tryggt liv. Du ska kunna ha ett arbete att gå till, få vård när du blir sjuk och veta att dina anhöriga får stöd när de behöver det på vägen genom livet.

Det är ett samhälle där barnens förskola har tillräckliga resurser, där livet i åttan funkar bra även för sonen med svår ADHD, eftersom det budgeteras för pedagogiskt stöd. Där mormor får bo kvar i hemmet så länge hon kan, eftersom vi har en väl fungerande hemtjänst och omsorgspersonal som trivs på sitt arbete. Där Kalle som bor på landsbygden har nära tillgång till en hälsocentral och tryggt kan lita på att bredbandsuppkopplingen funkar. Vi vill se ett Sverige som gemensamt tar ansvar för att bevara de välfärdsdelar som är grundläggande för att alla människor ska kunna känna trygghet och tilltro. Under lång tid har dock välfärden och det gemensamma samhällsbygget raserats och privata intressen och vinstmaximering har satts framför det gemensamma.

 

Det är dags för en förändring, det är dags att vi sätter samhällsbygget med en väl fungerande välfärd, rätt till arbete och en omställning för klimatet före vinstmaximering och sänkta skatter. Vänsterpartiet vill se ett jämlikt och jämställt län, där alla människors rätt till en god välfärd och hälsa prioriteras. Oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariation eller klass ska du kunna känna dig trygg med att välfärden fungerar.

 

Västernorrland är ett stort län med flera medelstora städer och stora delar landsbygd. Vi har en demografisk utveckling med en ökande andel äldre och västernorrlänningarna har generellt sett en sämre folkhälsa än i riket i övrigt. Det finns alltså stora behov i vårt län och kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar. Västernorrland har redan ett av Sveriges högsta skatteuttag, trots det har vi inte bättre tillgång till välfärd. Det är djupt orättvist. Vi vill se att mer skattepengar går från staten till regioner likt vår för att förbättra tillgången till vård. Bara så kan en rättvis tillgång till välfärd i hela landet återupprättas.

 

Nedskärningar och centralisering har blivit vardag i vår region. Det är något som personalen känner av alltför väl, när korridorerna är fulla av patienter och trötta undersköterskor inte kan gå hem i tid efter sina arbetspass.

Patienterna känner av nedskärningarna när de väntar i vårdkön eller när de tvingas åka på osäkra vägar uppemot 20 mil för att föda barn. Regionen har ett rekordstort beroende av hyrpersonal och kollegorna tvingas ständigt skola in nya stafetter. Patienterna möter sällan samma läkare. Vi behöver se till att regionen blir en bättre arbetsgivare för att vända den olyckliga trenden. Framförallt behöver tillräckliga resurser tillföras vårdens kärnverksamhet och inte gå till administration.

 

Ytterligare ett stort problem i hälso- och sjukvården är uppdelningen mellan flera huvudmän, framför allt mellan kommunal och regional verksamhet men även kopplat mot privat verksamhet. Uppdelningen gör att patienter faller mellan stolar och att personal istället för att fokusera på sina patienter måste fokusera på att deras verksamhet inte tar ett för stort ansvar för en viss patient. Man vill skicka fakturan någon annanstans. Strukturen är skadlig och måste ändras. På ett regionalt plan måste en förbättrad samverkan mellan regionen och kommunerna snarast byggas upp.

 

Idag finns tyvärr en avsaknad av ett större helhetsansvar för den nödvändiga omställning som behöver ske för att möta klimatkrisen.

Regionen är en av länets största aktörer och den största arbetsgivaren med verksamheter i alla kommuner. På grund av detta bör regionen ta på sig ett större ansvar för den nödvändiga omställningen.

 

Klimatomställningen behöver vi dock göra tillsammans. Kollektivtrafiken måste fungera bättre för att på allvar utgöra ett bra alternativ för fler människor än idag och det kommer kräva resurser och ett nytt tänk kring resande. Våra industrier och företag behöver ställa om och här behöver regionen som regionalt utvecklingsansvarig ta ett ansvar för att bidra på alla sätt som den kan genom företagsstöd och projektstöd mm. Vi behöver tex börja styra våra egna livsmedelsupphandlingar så att det gynnar lokalt och regionalt producerad mat. Klimatomställningen kommer ställa krav på ny kunnig arbetskraft och här är regionens folkhögskolor en viktig aktör som utbildar för framtidens hållbara yrken.

 

Tillsammans bygger vi landet.

Kopiera länk