sida

Utbildning är nyckeln till din framtid

En människa kan inte välja vilken familj eller vilket samhälle man föds in i. Ett gott samhälle kan dock bidra med en bra utbildning som start i livet.

Utbildning öppnar möjligheter för människor att få ett arbete och vara delaktiga i samhället, men en god utbildning ger också framtidstro och bättre chanser till lycka. Därför är det en prioritet att se till att alla barn och unga får en lyckad skolgång. Ibland lyckas vi inte. Våra folkhögskolor fyller då en viktig funktion, eftersom den som inte klarat gymnasiet får en andra chans att slutföra sina gymnasiebetyg. Den som vill studera vidare eller omskola sig får också möjlighet till det via folkhögskolan. Folkhögskolan är också viktig för många utlandsfödda som ges utrymme att växa och utveckla språket och kunskaperna i sin egen takt.

 

Klimatomställningen som nu sker kommer innebära branschbyte för många människor och här behöver regionen vara aktiv för att möta dessa behov av omskolning vilket folkhögskolorna kan användas till.

 

Folkhögskolorna har idag en stor bredd av utbildningsmöjligheter och de är ett viktigt alternativ till andra utbildningsformer. Vi vill se att regionens folkhögskolor fortsätter att utvecklas och erbjuda många människor möjlighet till utbildning. Vi vill också att folkhögskolorna ska kunna vara en utbildningsplats även för ungdomar under 18 år, som hoppat av gymnasiet. Detta kan möjliggöras i samarbete med länets kommuner.

Folkhögskolorna måste också vara en aktör i tiden och bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Här är satsningarna på utbildning inom ekobruk viktig och vi vill att den och liknande utbildningsinriktningar utvidgas stort i länet.

 

Vi vill att regionen, som del av det regionala utvecklingsansvaret, samverkar med kommunerna i länet för att säkerställa att alla elever i Västernorrland går ut med fullständiga gymnasiebetyg.

Kopiera länk