sida

Färre stafetter – bättre villkor för personalen

Personalen som sliter hårt för att ge oss vård och omsorg behöver mer än ett tack och applåder. De behöver rimliga arbetsvillkor och rimliga löner.

Under lång tid har Region Västernorrland haft en stor personalflykt och har också toppat listan av regioner med flest stafettläkare och stafettsjuksköterskor. Personalflykten kommer ifrån ett stort missnöje med regionen som arbetsgivare, men det är ingen naturlag att det ska fortsätta vara så.

 

Det behövs förändring. Ledning och styrning behöver ske lokalt och besluten ska fattas nära golvet. Det är nämligen där man vet hur verksamheten fungerar allra bäst. Personalinflytandet måste öka, liksom mandatet att göra förändringar utifrån lokala initiativ.

 

Vänsterpartiets utgångpunkt har alltid varit att vår personal är vår största resurs.

Vi behöver börja tänka långsiktigt på deras arbetsmiljö och hälsa och bygga för framtida utbildningsbehov, eftersom det blir avgörande för våra rekryteringsmöjligheter framåt. Vi vill satsa på löneökningar och bättre villkor för vår viktiga personal i hela verksamheten. Det gör vi också genom att öka personalens inflytande och lyssna på vad de vill. Vänsterpartiet vill bland annat prova olika arbetstidsmodeller och införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Kopiera länk