artikel

Vänsterpartiet i Region Västernorrland

Pressmeddelande om ny majoritet i Regionen och överenskommelse om valteknisk samverkan mellan V, C, KD och Sjvp

Förlorarna i årets valrörelse (S, M och L) går nu samman och bildar en majoritet. Partier som historiskt sett står långt ifrån varandra och som i efterspelet av valrörelsen talat om att de å ena sidan inte är beredda att styra till varje pris och att de inte vill styra i minoritet. Nu är det dock uppenbart för alla hur mycket makten betyder – den är allt.

Vänsterpartiet har nu slutit en överenskommelse med C, KD och Sjukvårdspartiet om en valteknisk samverkan för att tillsammans nå inflytande över politiken i regionen, samt i syfte att inte ge SD mer utrymme.

Regionen går mot ett stort underskott, vi har högst andel stafettpersonal i hela landet och kön till barn och ungdomspsykiatrin är landets längsta. Listan kan göras lång med vad som behöver förbättras.

Nina Orefjärd ledamot i FPTN kommenterar:
– Det sämsta tänkbara är att det blir fyra år av förvaltande, eller än värre, ett ännu snabbare race mot botten, där det ska göras mer nedskärningar och centraliseringar av vården istället för att satsa långsiktigt och åtgärda de problem som den här regionen har. Väljarna visade tydligt sitt stöd för Vänsterpartiet som blev tredje största parti i valet. Vi kommer att göra allt vi kan för att påverka i opposition.

Isabell Mixter gruppledare kommenterar:
-Vi är det enda partiet som tydligt står för jämlikhet och vänsterpolitik. Vi ser en stor risk i att politiken i regionen nu kommer dras ännu mer åt höger med privatiseringspolitik och allt mindre satsningar för jämlikhet, jämställdhet och klimat och miljö. Vi inser också att regionens stora underskott och majoritetens redan inslagna centraliseringsväg kommer att leda till ytterligare stora neddragningar och troligtvis fortsatta nedläggningar av väsentliga vårdenheter vid våra sjukhus.
Vi beklagar vi att vi i förhandlingarna med C, KD och Sjvp inte lyckats landa en oppositionsrådspost, men garanterar att vi som vanligt kommer att utgöra en stark opposition. I ett valtekniskt samarbete står vi helt fria att driva politiken till vänster för en jämlik region.

Kopiera länk