artikel

Uttalande om Afrin och Klimatriksdagen från Vänsterpartiet Västernorrlands Distriksårsmöte 180318

Distriktsårskonferensen beslutade sig för att göra, inte bara ett utan två uttalanden i två (tyvärr) högst aktuella och brännande frågor!

Uttalande ett:

Om Turkiets angrepp på Afrin

Idag nås vi av informationen att Turkiets armé har erövrat staden Afrin i norra Syrien. Mängder med civila har dödats, sjukhus har bombats. Anfallet saknar grund i folkrätten och sker oprovocerat.

Till sin hjälp har Turkiet extrema jihadistiska grupper från Syrien. Erdogan slår mot det kurdiska försöket att skapa ett samhälle där kvinnors och minoriteters rättigheter bättre respekteras. Turkiets president vill smula sönder kurdiskt självstyre till vilket pris som helst. Turkiets anfall ger det som är kvar av terroristerna i IS andrum och en möjlighet att komma tillbaka.

Nu väntar islamistiskt förtryck när Nato-landet Turkiet intar området. De kurdiska styrkorna YPG och YPJ, som var de som på marken besegrade IS, har lämnats ensamma att göra motstånd. Omvärlden låter det ske – vilken skam!

Vi kräver att regeringen kraftfullt protesterar och driver att EU på alla sätt agerar för att stoppa Turkiets anfall!

Uttalande två:

Vänsterpartiet Västernorrland stödjer Klimatriksdagens arbete och har skrivit under på dess värdegrund.

Vänsterpartiet i Västernorrland fastslår i sin valplattform att vi måste skapa ett hållbart samhälle. Det inkluderar både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle.
Miljöarbetet krockar ofta med de kortsiktiga ekonomiska målen, men vi menar att för ett långsiktigt hållbart samhälle måste miljö och klimat prioriteras. Klimatmålen måste gå f
öre kortsiktiga vinstintressen.
Vänsterpartiet vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet och vi har en konkret politik för detta. Vi har en plan f
ör ett fossilfritt Sverige. Vi vill ha nollutsläpp till 2040. Det är en nödvändig omställning som måste ske snabbt, i nära samarbete med miljö– och klimatrörelsen och genom gemensamma beslut.
Den 4-6/5 hålls en Klimatriksdag i Stockholm som hela KlimatSverige står bakom. Syftet är att arbeta fram bra klimatförslag till en verkligt hållbar svensk klimatpolitik. De förslag som röstas fram kommer att lämnas över till Sveriges riksdag.
Vänsterpartiet Västernorrland stödjer Klimatriksdagens arbete och har skrivit under på dess värdegrund. Vi uppmanar alla, men speciellt vår
lokalföreningar i distriktet att göra det samma.

Klimatriksdagens värdegrund:
”Vi tar klimatvetenskapens varningar på största allvar. Temperaturökningarna måste begränsas till 1,5 grader. Vi stödjer lösningar som utgår från alla människors lika värde och rättigheter, samt tar hänsyn till rättvisa och utrotande av fattigdom. Detta enligt Parisavtalets (COP21) artikel 2, FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, samt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.”

Vänsterpartiet Västernorrlands distriktsårskonferens

Österåsen 18 mars 2018

Kopiera länk