sida

Vården är inte till salu

Vård ska ges utifrån behov och storleken på plånboken ska självklart inte avgöra din rätt till vård.

När den privata marknaden släpptes in i vården ökade köerna tvärtemot vad marknadsivrarna lovat, och vården har dessutom blivit mer ojämlik och orättvis! Den som har en privat vårdförsäkring kan snabbt få sina åkommor avhjälpta, medan vi andra får vänta i långa vårdköer. Vårdvalssystemen och nätläkarbolagen skapar idag, tillsammans med ett dysfunktionellt system av privata sjukförsäkringar och marknadslösningar en helt efterfrågestyrd vård istället för behovsstyrd vård.

 

I Västernorrland har vi idag inga privata alternativ i specialistvården och vi menar att det inte heller ska bli så i framtiden. Vi vet att detta bara skulle urholka vår offentliga vård. Idag innebär nyttjandet av appdoktorer och liknande att våra skattemedel, istället för att skapa vård på din vårdcentral, går till vinster för aktieägarna. Vinstjakten styr och marknadsvården reducerar patienter till handelsvaror, där dom som är mindre lönsamma får vänta på vård och sätts att köa i den allt mer demonterade offentliga vården. Så kan vi inte ha det. Vi vill inte se några privata vinster i välfärden.

 

En viktig åtgärd för att trycka tillbaka nätläkarbolagens andel av vården i Västernorrland är att den regiondrivna vården har tillräckligt med resurser för att möta det vårdbehov som finns, framför allt på primärvårdsnivån. Det är även viktigt att arbetet med en egen digital primärvård skyndsamt genomförs i Västernorrland. Vi vill även att regionen verkar för att det ersättningssystem som idag råder för nätläkare ändras.

 

Nationellt arbetar Vänsterpartiet för att helt avskaffa Lagen om valfrihetssystem (LOV) som tvingar regionen till att ha vårdval inom primärvården. Vårdval inom primärvården förstör möjligheterna för regionen att ta ett helhetsansvar för primärvården i länet eftersom det möjliggör för privata vårdgivare som uppfyller de uppställda kraven att starta verksamhet var helst i länet. Det gör att regionen inte längre kan säkerställa en väl fungerade primärvård i hela länet och försvårar möjligheten att tex sätta in nödvändiga åtgärder när problem uppstår på en viss hälsocentral. Förlorarna är du och jag, vårdpersonal och alla patienter som nu dras med en ojämlik primärvård i länet.

Kopiera länk