artikel

Vilka ska vi tro på Centern eller ….. Centern?

”-Nooshi, du ljuger. Vi vill inte alls införa marknadshyror, det är du som skapar oro när du svartmålar vår politik”     Annie Lööf 2021.
”-Det är en pågående process att liberalisera och förändra hyressättningssystemet. Jag tror det är bra att börja med nyproduktion och införa en modell som går att succesivt implementera på det befintliga beståndet.” Centerpartiets dåvarande bostadspolitiske talesperson Ola Johansson 2019 – efter att Januariavtalet hade slutits.

I Finland infördes marknadshyror i nyproduktion 1992 och redan 1995 omfattades alla befintliga hyresrätter! Hyrorna i hela det privata hyresbeståndet steg med 26 procent fram till 2000. Byggandet har inte ökat i takt med efterfrågan. Däremot ökar behovet av sociala bostäder för de mest utsatta.

Hyresgästföreningen, PRO, LO-förbund som Handels, SEKO och Byggnads, ja faktiskt 70 procent av svenska folket säger tydligt nej till marknadshyror. Det är glasklart att detta kommer innebära ett systemskifte i styrkeförhållandet på bostadsmarknaden.

Om Centerpartiet får som de vill kommer regeringen att införa marknadshyror i nybyggda hyresrätter. Det innebär inte bara högre hyror för de som flyttar in i nytt, det river också upp den svenska modellen med kollektivt förhandlade hyror. På längre sikt kommer det att betyda högre hyror och mindre trygghet för alla de som hyr sin bostad.

Drabbas gör människor som inte får eller vill ta lån till eget boende, men även de som måste bryta upp från en destruktiv relation samt alla med osäkra anställningar. Detta gäller inte minst unga. Skattebetalarna kommer att istället få notan för de höjda bostadsbidragen. Dessutom riskerar hushållens köpkraft att minska när allt mer går till att betala boendet, vilket kommer slå emot hela samhällsekonomin som redan är sårbar till följd av Coronapandemin.

Vänsterpartiet har varit tydliga ända sedan i januari 2019: Vi kommer inte att tolerera att regeringen inför marknadshyror. Vi är beredda att fälla regeringen om det kommer till det, men det är inte vårt mål. Vårt mål är att förhindra ett systemskifte på hyresmarknaden som skulle öka klyftorna, trångboddheten, hemlösheten och segregationen.

Vi har gjort allt vi kunnat för att undvika en regeringskris. Vänsterpartiet har upprepade gånger erbjudit sig att förhandla med regeringen för att hitta en lösning. Detta har avvisats.

Nu ger vi regeringen ett ultimatum. Avstå helt från att förändra hyreslagstiftningen alternativ om hyreslagstiftningen ska ändras, då måste regeringen genast inleda förhandlingar där Hyresgästföreningen ingår. Om regeringen inte accepterar något av dessa två alternativ, har vi inte längre förtroende för Stefan Löfven som statsminister.

Vänstern står fast vid det som var en förutsättning för att stödja regeringen Löfven – inga marknadshyror! Vi backar inte.

Erfan Kakahani, distriktsordförande Vänsterpartiet Västernorrland

Kopiera länk