artikel

Vänsterpartiets 10-punktsplan för återställande av Sollefteå sjukhus

I samtal med personal på Sollefteå sjukhus har vi tagit fram en 10-punktsplan för att kunna öppna upp och bemanna akut kirurgi, akut ortopedi, gyn. operationer, BB och förlossning vid Sollefteå sjukhus. Den visar att det är fullt realistiskt att öppna upp verksamheterna inom 1-2 år.

Detta förutsätter tydliga politiska besked om en långsiktig satsning på Sollefteå sjukhus som akutsjukhus med BB som ska bestå över lång tid. En annan förutsättning är att den lokala ledningen och personalen i Sollefteå tillsammans utformar detaljerna i genomförandet av planen.

Denna satsning är en integrerad del av hur vi utvecklar vården i hela länet genom förändringar av ledningsstrukturen och ledningskulturen, kraftfulla investeringar i personalens arbetsvillkor, arbetsmiljö (t ex 6-timmars arbetsdag) och fortbildning samt förstärkning av primärvården.

Varje röst på Vänsterpartiet i landstingsvalet är en röst för att denna plan genomförs.

Klicka för att se planen här:
10-punktsplan

Kopiera länk