artikel

Förslag till Regionplan 2019-2021

Under regionfullmäktige den 25-26 april kommer en ny Regionplan att antas.

De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets förslag är dessa:

  • Inför lokala sjukhusledningar och avveckla länsklinikerna
  • Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö och bryt stafettberoendet
  • Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i organisationen
  • Öppna upp den akuta kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården samt förlossning och BB på Sollefteå sjukhus
  • Inför Sammanhållna vårdområden
  • Stärk primärvården
  • Ta ett långsiktigt regionalt utvecklingsansvar för hela länet
  • Utveckla länets kollektivtrafik

Härunder finner du vårt förslag:

Vänsterpartiets förslag till regionplan 2019-2021 samt budget med tabellverk

Övriga partiers förslag kan nås via Region Västernorrlands hemsida. Se bilagorna som heter något med 13. Kan vara bra att inför valrörelsen se vad partierna faktiskt föreslår.

Kopiera länk