artikel

Vänsterpartiets förslag till budget för Region Västernorrland 2018

Regionfullmäktige ska på sitt möte den 29-30 november fatta beslut om en budget för Region Västernorrland 2018-2020.

Vänsterpartiet har lagt ett förslag till budget, som är i linje med det förslag till regionplan som vi lade i april. En stor skillnad i budgetförslaget är att vi nu inte föreslår någon höjning av landstingsskatten. Nu måste i stället dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning åtgärdas:

”Denna budget inriktar sig på att åtgärda dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning så att verksamheterna effektivare än idag kan möta befolkningens behov. En frisk organisation med ett tydligt nära ledarskap i sammanhållna vårdområden kommer att frigöra stora resurser. Denna effektivisering måste kombineras med kraftiga satsningar på personalen, som gör regionen till en arbetsgivare som kan attrahera och behålla egen personal. Budgeten prioriterar primärvården och en personcentrerad vård i nära samverkan med kommunerna där den första åtgärden är etablerandet av ett Sammanhållet vårdområde i Ådalen med Sollefteå akutsjukhus som en basresurs.”
Budgetförslag 2018 Vänsterpartiet

Kopiera länk