artikel

Vilseledande om Vinster i välfärden – replik till liberal ledare i Allehanda.se

”Viljan att skapa ekonomiskt överskott är den bästa drivkraften för att skapa en välfungerande verksamhet”, är ett påstående som förs fram i den liberala ledaren skriven av Naomi Abramowicz på Allehanda.se den 24 juli. Denna mening sammanfattar de skillnader som finns mellan vänster och höger i dagens samhälle. Med tilltagande privatiseringar av vård och skola ser vi att marknadskrafterna dränerar våra gemensamma resurser.

Det uttalade syftet med privatiseringarna var att öka kvalitén, utveckla verksamheterna och sänka kostnaderna. Den borgerliga regeringen framförde också att man ville gynna de ideella krafterna som personal- och föräldrakooperativ.

Men verkligheten har blivit en annan. Det är de stora företagen, koncernerna och riskkapitalbolagen som i allt högre grad tagit över. Larmrapporterna har de senaste åren duggat tätt om sviktande kvalité, sjunkande resultat i skolorna och stora brister i vården, inte minst inom den privatiserade vården.

Privatpersoner har berikat sig, skattemedel har försvunnit ur verksamheterna. Rapporter om detta finns i överflöd. Tankesmedjan Tiden skriver exempelvis om de svenska oligarkerna och visar att vinster i privata verksamheter skapas på olika sätt, men inom skola och vård framför allt genom en lägre personalbemanning. Om skolaktiebolagen skulle ha samma personaltäthet som kommunala skolor, så skulle det funnits 2 000 fler lärare i tjänst. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) 2011 konstaterar att: ”Utifrån befintlig forskning går det inte att hitta belägg för att reformeringen av offentlig sektor medfört de stora kvalitets- och effektivitetsvinster som man hoppades på.”

Vinstintresset leder däremot fram till en ökad segregation och ojämlikhet i samhället. Även Skatteverkets granskningar 2012 visar hur förmånligt det är att etablera sig inom välfärdssektorn: ”Verksamheterna har normalt låg risk och goda kassaflöden”, vidare ”Lånestrukturerna med ränteavdrag är också ett utmärkt instrument för att se till att vinsterna inte blir beskattade”.

Det är dessa typer av fakta som ligger bakom Vänsterpartiets uppfattningar om att den skattefinansierade omsorgen och skolan inte ska tillåta privata vinster. Eventuella överskott ska återinvesteras i vård, skola och omsorg. Dessa verksamheter behöver inte mindre utan mer resurser, fler händer, fler fötter och fler huvuden.

Vi är inte motståndare till ideellt- eller kooperativt drivna skolor och vårdformer, eller bolagsformer som arbetar med vinstbegränsning. Vi är motståndare till att den privata välfärdsindustrin med sina starka kopplingar till borgerliga politiker framför allt inom Folkpartiet och Moderaterna berikar sig på de skatter som ska gå till den gemensamma sektorn. Borgerlighetens blinda fläck i den här frågan är att vinsterna kommer från skattemedel. Vi i V vill helt enkelt bara att skatten ska användas till det den var tänkt till.

Kopiera länk