artikel

(V) vill satsa på förlossningsvården

Den svenska mödra- och förlossningsvården håller en absolut världsklass. Mycket av det kan vi tacka barnmorskorna för. De gör ett fantastiskt arbete. Men vi ser också hur de sliter hårt och hör barnmorskornas oro över sin 
arbetssituation.Runt om i Sverige rapporteras det om kris i förlossningsvården. Barnmorskorna ger sitt yttersta för att ge gravida och födande kvinnor en säker och god vård. Men detta är inte hållbart i längden. Vi behöver göra mer för att garantera alla goda och trygga förlossningar i framtiden.

Det är dags att höja de politiska ambitionerna för den svenska förlossningsvården. Vänsterpartiet föreslår därför i vårbudgeten 500 miljoner kronor vilket är den kanske största satsningen på svensk förlossningsvård någonsin.

Vänsterpartiet vill satsa på kvalitet och resursförstärkning inom förlossningsvården. Vår långsiktiga ambition är att varje barnmorska endast ska ansvara för en förlossning i utdrivningsskedet.

Detta innebär att alla födande kvinnor kan känna sig säkra och trygga med en närvarande barnmorska som kan ha fullt fokus på en sak.

Vi vill genom en kraftfull ekonomisk satsning öka antalet barnmorskor, ge dem bättre arbetsvillkor och ge utrymme för landstingen att höja deras löner. För Västernorrlands del handlar det om att vi tillför cirka 13 miljoner kronor per år till förlossnings-
vården.

Vår satsning innebär också att man kan arbeta ytterligare för att minska förlossningsskadorna. Det ger besparingar i såväl mänskligt lidande som ekonomiska besparingar i vården. Vänsterpartiets satsning innebär också att vi satsar mer på mödravården vilket är avgörande för trygga graviditeter och att förbereda kvinnorna inför förlossning och blivande föräldraskap.

Barnmorskorna och deras kollegor inom mödra- och förlossningsvården är våra hjältar. Men även hjältar kan slitas ut.

Därför är Vänsterpartiets satsning en nödvändighet för att kvinnor även i framtiden ska få trygga och säkra förlossningar.

 

Kopiera länk