• Hem
  • DÅK 2022
sida

DÅK 2022

Kallelse till Distriktsårs- och Valårskonferens 2022!

Vänsterpartiet i Västernorrlands län håller digital Distriktårskonferens och Valårskonferens med sändning från

Söråkers Folkets Hus den 19-20 februari 2021.

Konferensen startar kl 10 den 19 februari och beräknas pågå till kl 15 den 20 februari.

Ombuden följer förhandlingarna genom mötesrummet Zoom. Zoom-länken har skickats separat till alla ombud. Årskonferensens överläggningar och handlingar är offentliga. Intresserade kan följa förhandlingarna via följande länk på youtube: https://youtu.be/WfjsrUPKHBE

Samtliga handlingar till årskonferenserna hittar du längst ned på denna sida.

Med anledning av att 2022 är ett valår håller Vänsterpartiet Västernorrland även Valårskonferens. Vid Valårskonferens ska region- och riksdagslistan fastställas, samt en Valplattform antas.

Nomineringar
Distriktets valberedning bereder i vanlig ordning samtliga val inför Distriktårskonferensen och Valårskonferensen och lämnar förslag till listorna som ska fastställas av årskonferensen. Valberedningen uppmanar nu samtliga partiföreningar att samordna alla sina val och listor samtidigt.

Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Nomineringsstart påbörjas i samband med denna kallelses utskick.

Samtliga förhandsnomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer samt region- och riksdagslistan skall inkomma senast den 23 januari 2022 och skickas till Nina Orefjärd, sammankallande för distriktets valberedning, på e-postadress

[email protected]

Förhandsnomineringar till ny valberedning skall inkomma senast den 31 januari 2022 till

[email protected]

Motioner och distriktsstyrelsens motionssvar

Motioner till Distriktårskonferensen och på Valplattformen ska ha inkommit till distriktet senast den 8 januari 2022, till e-postadress

[email protected]

Motionssvar från Distriktsstyrelsen skickas ut den 29 jan 2022.

Handlingar till Distriktårskonferens/Valårskonferens:

Förslag-på-verksamhetsplan-2022-för-Vänsterpartiet-Västernorrland

Förslag på Valplattform 2022-2026 Vänsterpartiet Västernorrland

Dag- och arbetsordning för årskonferenserna samt Mötesteknisk ordning Vänsterpartiet Västernorrland 2022

Inkomna motioner och motionssvar på Valplattformen DÅK Västernorrland 2022

Förslag till revidering av stadgar regiongruppen till DÅK feb 2022

reviderat Förslag till revidering av stadgar regiongruppen till DÅK feb 2022

Zoom Manual (1).docx

Vänsterpartiet Västernorrlands valkonferens Valtekniska regler 2022 (1)

Verksamhetsberättelse DS 2021

Distriktsstyrelsens förslag på ny Valberedning till Distriktsårskonferensen 2022

Ekonomisk rapport Vänsterpartiet Västernorrland 2021

Obs! Ovan fil utgör försättsblad till en omfattande ekonomisk berättelse som inte kommer att läggas ut offentligt, men kan skicks ut på begäran (av medlem).

Revisionsberättelse 2021

Valberedningens förslag riksdag
Valberedningens förslag region
Valberedningens förslag Distriktsstyrelse

 

 

Kopiera länk