• Hem
  • DÅK 2022
sida

DÅK 2022

Kallelse till Distriktsårs och Valårskonferens 2022!

Vänsterpartiet i Västernorrlands län håller Distriktårskonferens och Valårskonferens på

Söråkers Folkets Hus den 19-20 februari 2021.

Konferensen startar kl 10 den 19 februari och beräknas pågå till kl 17 den 20 februari.

Distriktårskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöte eller årsmöte. Rösträtt har endast partiföreningarnas ombud.

Distriktårskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret, samt regiongruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Årskonferensen överläggningar och handlingar är offentliga.

 

Med anledning av att 2022 är ett valår håller Vänsterpartiet Västernorrland även Valårskonferens. Vid Valårskonferens ska region- och riksdagslistan fastställas, samt en Valplattform antas.

 

Nomineringar

Distriktets valberedning bereder i vanlig ordning samtliga val inför Distriktårskonferensen och Valårskonferensen och lämnar förslag till listorna som ska fastställas av årskonferensen. Valberedningen uppmanar nu samtliga partiföreningar att samordna alla sina val och listor samtidigt.

Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Nomineringsstart påbörjas i samband med denna kallelses utskick.

 

Samtliga förhandsnomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer samt region- och riksdagslistan skall inkomma senast den 23 januari 2022 och skickas till Nina Orefjärd, sammankallande för distriktets valberedning, på e-postadress

[email protected]

 

Ange följande uppgifter till varje nominering:

  1. Namn, e-postadress, bostadsort och telefonnummer på den som nomineras.
  2. Vilket val nomineringen avser.
  3. Om den nominerade bör placeras på ”valbar plats”.

(OBS! Vi planerar för fler mandat än partiet har för närvarande).

  1. Namn på den person eller partiförening som nominerar.

Valberedningen kommer gå ut med ett separat mejl med information till samtliga medlemmar kring möjligheten att nominera kandidater.

 

Förhandsnomineringar till ny valberedning skall inkomma senast den 31 januari 2022 till

[email protected]

 

 

Ombudsfördelning

Röstlängden har fastställts till den 1 nov 2021.

Ombudsfördelning i antal, per den 1 nov 2021.

   
Sundsvall 12
Örnsköldsvik 8
Härnösand 6
Sollefteå 5
Kramfors 5
Timrå 3
Ånge 2
Totalt antal 41

 

Enligt stadgarna §63 väljs ombud av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiföreningarna väljer sina ordinarie ombud och suppleanter. Samtidigt fastställs den ordning i vilken suppleanterna träder in. Ledamot i distriktsstyrelsen kan inte väljas till ombud.

Anmälan av ombud

Anmälan av ombud till ska ske senast den 19 jan till e-post [email protected]

 

Ombudsanmälan ska innehålla:

  1. Ombudens namn, partiförening, telefonnummer samt mejladress.
  2. Anmälan ska också innehålla ev behov av specialkost, allergier, och behov av barnpassning (el andra specialbehov).

I de fall ombud kan tänka sig att dela rum med en kamrat ska detta anmälas.

Motioner och distriktsstyrelsens motionssvar

Motioner till Distriktårskonferensen och på Valplattformen ska ha inkommit till distriktet senast den 8 januari 2022, till e-postadress

[email protected]

 

Motionssvar från Distriktsstyrelsen skickas ut den 29 jan 2022.

 

Tidsplanering för publicering och utskick av övriga handlingar

Distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2022, samt förslag till Valplattform skickas ut den 8 dec 2021.

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, budget samt revisionsberättelsen skickas ut den 12 feb 2022.

Förslag till dagordning, arbetsordning och övrig information skickas ut den 12 feb 2022.

Handlingarna kommer publiceras löpande på denna sida.

 

Med kamratliga hälsningar,

Erfan Kakahani
Distriktsordförande Vänsterpartiet Västernorrland

 

1.  Motionshandledning

Alla medlemmar i distriktet har rätt att skicka in motioner för att förbättra tex verksamhetsplanen som ni nu fått i detta utskick och har rätt att skicka allmänna motioner om ni önskar att någon annan fråga tas upp på årskonferensen. Motioner kan skickas av medlemmar, föreningar eller styrelser, enskilt eller i grupp. I det här dokumentet förklarar vi lite om hur ni skriver motioner och hur processen ser ut efter det.

 

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till beslut. Det kan exempelvis vara en förändring i ett dokument eller ett nytt ställningstagande i någon fråga.

 

Vad kan jag motionera på?

När det gäller tex förslaget på verksamhetsplan så är det dokumentet i sin helhet som du kan motionera på. Kopplat till detta dokument vill vi ha debatt om politiska och organisatoriska prioriteringar.

Det går också bra att skicka in allmänna motioner, dvs motioner om ställningstaganden som går vid sidan av de utskickade dokumenten.

 

Varför ska jag motionera?

Kort och gott för att ställningstagandena ska bli så bra som möjligt och för att använda din rätt att påverka. Även om det har tänkts mycket på vad som ska stå i alla dokument så kan det säkert bli bättre.

 

Hur gör jag?

Diskutera gärna dokumenten tillsammans i partiföreningen innan motionsstoppet och skriv motioner tillsammans. Bjud gärna in någon från distrikts­styrelsen för ett digitalt möte med föreningen för att diskutera. Här nedan finns några exempelmotioner som förklarar hur du kan göra.

 

När ska motionerna vara inne?

Alla motioner ska ha inkommit senast den 8 januari 2022 till e-postadressen [email protected]

 

Vad händer sedan?

Distriktsstyrelsen svarar på alla motioner. Senast tre veckor före årskonferensen, den 29 januari, ska alla ombud till distriktsårskonferensen ha fått alla motioner via e-post tillsammans med distriktstyrelsens svar. Distriktsårskonferensen beslutar sedan om bifall eller avslag på motionerna.

 

Hur skriver jag en motion?

Alla kan lära sig att skriva en motion. Det som är viktigast är att det är ett tydligt yrkande, alltså vad som ska beslutas. Så här kan en motion på verksamhetsplanen se ut:

Ni har glömt tomtarna!

När vi läser förslaget på verksamhetsplan är det uppenbart för oss att distriktsstyrelsen helt glömt bort att lyfta tomtarnas roll i samhäl­let. För oss är det självklart att föra in en text om dessa i verksamhetsplanen. Det är väldigt få tomtar som har en egen bostad, men det är också allt fler tomtar som saknar en fast anställning.

Vi yrkar

att följande text förs in efter stycke 8, rad 41 i verksamhetsplanen:

”Allt fler tomtar saknar en egen bostad. Vi i vänster­partiet anser att det är ett problem som vi måsta ta tag i på allvar. Om antalet tomtar utan hem ökar riskerar vi att få ett samhälle helt utan julklappar. Det är därför vårt gemensamma ansvar att bygga ett samhälle där även tomtar får plats.”

Tomtemor, Vänsterpartiet Tomteboda

 

En allmän motion kan t ex se ut så här:

Bort med bilarna – in med hästarna!

Eftersom vi är ett parti som vill värna om miljön tycker vi att det vore lämpligt att vi i fortsättningen använder oss av hästar istället för bilar.

Vi yrkar

att distriktsstyrelsen ser över möjligheterna att ersätta distriktets bil med en häst.

Vänsterpartiet Glesbygd

Antagen av medlemsmöte 2022-01-30

Kopiera länk