• Hem
  • Vänsterpartiets...
sida

Vänsterpartiets kongress 29 okt-1 nov 2020

Vänsterpartiets programkongress

Västerås den 29 okt-1 nov 2020

 

Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ. På kongressen ska två dokument behandlas. Programkommissionen lägger fram ett förslag till ett helt nytt partiprogram där Vänsterpartiets politiska grund och ställningstaganden i ett längre perspektiv slås fast.

Partistyrelsen har tagit fram ett strategidokument med riktlinjer och prioriteringar för partiarbetet på kort och medellång sikt.

På kongressen väljs också partiordförande, partistyrelse, programkommissionen, revisorer samt ny valberedning.

Mer information hittar du här

https://www.vansterpartiet.se/kongress2020/snabba-fakta-om-kongressen-2020/

 

Nomineringar av ombud från Vänsterpartiet Västernorrland till programkongressen den 21-24 maj 2020

 

Vänsterpartiet Västernorrland ska välja 5 ombud (+ 5 ers) att representera oss på kongressen. De nominerade ska vara tillfrågade. Nomineringar ska skickas till valberedningen senast den 24 februari på  [email protected]

Valet av ombud till kongressen sker på medlemsmöten i respektive partiförening den 16 mars 2020 och valet fastställs sedan av Distriktstyrelsen den 18 mars 2020.

Kopiera länk