Inga vinster i välfärden

Förbud mot bemanningsföretag

Vänsterpartiet fortsätter idag sin kongress i Örebro. Igår beslutades bland annat om ändringar i partiprogrammet. En av motionerna som bifölls vill att tillsvidareanställningen som norm på arbetsmarknaden ska återupprättas och att bemanningsföretag ska förbjudas. Ombuden från Västernorrland röstade för motionen och vi anser att det är bra att Vänsterpartiet är tydliga som arbetarparti, säger Christiane Rüdiger, ombud från Sundsvall. Det är viktigt att Vänsterpartiet tar ställning för arbetarens rätt till goda villkor istället för arbetsgivarens rätt att utnyttja arbetskraften. Motionen för in följande text i partiprogrammet: ”Arbetsgivares möjlighet att med hjälp av beman­ningsföretag kringgå lagar och avtal samt försvaga arbetarkollektivet,...

10 miljarder kronor till landsting och kommuner!

Vi krävde tio miljarder till välfärden i budgetförhandlingarna med regeringen och nu är det klart att det blir en permanent välfärdssatsning om tio miljarder extra till landsting och kommuner. Vänsterpartiet har tidigare fått igenom bra budgetsatsningar så som gratis läkemedel för barn och höjt underhållsstöd. I vårens budgetförhandlingar gick vi ut hårdare och krävde något större. En permanent ambitionshöjning för vården, skolan och annan välfärd. Under de åtta åren med borglig regering försvann skatteintäkter om 140 miljarder kronor från statskassan. Mellan 2007 och 2014 minskade de generella statsbidragen, justerat för regleringar mellan skatteunderlag och generella bidrag, i fasta priser med...

Vänsternorrland är redo för kongressen…

Nu har DS räknat rösterna i valet och slagit fast ombud och ersättare till kongressen. Från dessa röster valdes följande 4 ombud: Nina Orefjärd, Kramfors Karin Gustafsson, Sundsvall Anna Sjöberg, Örnsköldsvik Anders Malmros, Sollefteå I ersättarvalet valdes följande 4 ersättare: Christiane Rüdiger, Sundsvall Karin Collén, Sollefteå Urban Bolander, Härnösand Mattias Hamberg, Örnsköldsvik Dessa 8 bildar nu Västernorrlands kongressdelegation och ska inom sig välja en delegationsledare och formera sig inför kongressen. De kommer att företräda Västernorrland på kongressen och kommer göra det kanonbra.

Som säkert ingen har undgått så finns det en stark konflikt kring landstingspolitiken internt i distriktet.

Detta har hanterats kontinuerligt av distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen hade ett möte 160228 och antog då ett uttalande som följer här under: Vi vill att Vänsterpartiet ska vara ett parti med högt i tak med stora politiska ambitioner. Vi har större mål än att bara förändra i det lilla, vi vill se ett annat samhälle. För att nå sådana högtflygande mål, måste vi vara många. Vi har inga stora ekonomiska resurser utan behöver istället vara många för att driva vår politik. Vårt verktyg är vår organisation, och här kan vi se ett problem med hur det fungerar internt. Vi behöver ha former...

En budget för framtiden

Politiken måste blicka framåt. Alltid ligga ett steg före. I tider av budgetunderskott och förändringar inom vården måste vi samtidigt våga blicka framåt. Därför har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, aviserat nationella satsningar inom vården som kommer även vårt län till del. I regeringspropositionen för budget 2016 finns satsningar för avgiftsfri mammografi i hela landet. Det finns satsningar för avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år och satsningar på ungas psykiska ohälsa. Gränsen för avgiftsfri tandvård höjs successivt till 23 år, vilket ger fler bättre möjligheter till en god tandvård. Satsningar på kvinnors hälsa med fokus på en...