Inga vinster i välfärden

Vinstjakten måste stoppas

I en replik till företagarorganisationerna menar företrädare för Vänsterpartiet att vinstintresset inte hör hemma i välfärden. http://sundsvall.etc.se/debatt/vinstjakten-maste-stoppas http://sundsvall.etc.se/debatt/dags-att-sta-upp-foretagandets-villkor Debattskribenterna, som representerar flera stora företagarorganisationer, beklagar sig över att det invecklade förslaget från välfärdsutredningen inte kommer lämna någon möjlighet för aktieägarna att tjäna pengar på välfärden. Vänsterpartiet å andra sidan anser att skattepengarna ska gå till det som de är avsedda för. Och det är någonstans där som skiljelinjen mellan Vänsterpartiet och vinstlobbyn ligger. Vänsterpartiet delar utredningens grundläggande problembeskrivning.  Den offentligt finansierade välfärden är en ”låtsasmarknad” där såväl pris som syfte med de beställda tjänsterna redan är fastlagda. Det gör att...

Landstingsfullmäktige beslut i BB-frågan

En sorgens dag för Landstinget och Vänsterpartiet Igår beslutade landstingsfullmäktige att stänga Sollefteå BB med röstetalen 39-36. Vi i Vänsterpartiets landstingsgrupp i Västernorrland har kämpat emot detta beslut. Tyvärr röstade två medlemmar i vårt eget parti emot vår partilinje. På landstingsfullmäktige diskuterades ett förslag om en sk Målbild för Hälso- och sjukvården i länet. Vänsterpartiet presenterade då våra utgångspunkter. I vårt förslag skriver vi bl a så här: ”Basal och akut vård ges nära på de tre akutsjukhusen. Den basala sjukhusvården är den som flest patienter har behov av inom de flesta specialiteter. Kvinnosjukvården med BB-avdelningar är en viktig del...

Karin Rågsjö till Sollefteå måndag den 19 september

Vänsterpartiet i landstinget Västernorrland har bjudit in Karin Rågsjö, Vänsterpartiets talesperson i vårdpolitiska frågor, till Västernorrland måndagen den 19 september. Hon kommer under dagen att genomföra studiebesök på flera av landstingets verksamheter i Sollefteå. På kvällen anordnar Vänsterpartiets landstingsgrupp tillsammans med Vänsterpartiet Sollefteå ett öppet möte på Hullsta Gård i Sollefteå med Karin Rågsjö och Lars-Gunnar Hultin, gruppledare för vänsterpartiet i landstinget Västernorrland. Mötet börjar kl. 19.00. Välkomna!!  

Ofrivilligt egenföretagande – ett problem

Vänsterpartiet har sina rötter i arbetarrörelsen men vi har haft och har fortfarande många aktiva som är småföretagare. Små företag runt om i vår kommun är en viktig motor i ekonomin men i vår samtid är det något som börjar gå snett. Allt för många på arbetsmarknaden i dag blir närmast tvingade på ett eller annat sätt till att vara egna företagare, så kallade f-skattare i stället för anställda. Ett norrländskt exempel är hur skogsbolagen pressar priserna genom att allt fler som kör skotare är f-skattare. De har samma arbetsuppgifter som anställda men arbetsköparen slipper ansvar som följer av kollektivavtalet...

Vänsterpartiet kräver höjd sjukersättning och en översyn av beräkningsgrunderna inför höstbudgeten

Hundratusentals människor får sjukersättning varje år. Trots detta har lite gjorts för att förbättra deras livsvillkor. Detta hör inte hemma i den svenska modellen. Vänsterpartiet vill därför meddela att en förbättring av sjukersättningen kommer att bli de första kraven inför de stundande budgetförhandlingarna med regeringen i höst. – Vår ingång kommer vara att sjukersättningen ska höjas och att beräkningsgrunderna ska ses över och ändras. Vem som helst av oss kan drabbas av dåliga skeenden i livet. Då är det viktigt att man kan lita på att skyddsnäten håller säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. En möjlig finansiering är en nedtrappning...

Motion till landstingsfullmäktige om att ta fram ett förslag likt tio100- modellen

Vänsterpartiets landstingsgrupp har i dag lämnat in en motion där landstingsfullmäktige uppmanas ta beslut om att utreda och ta fram ett förslag om ett gemensamt ägt sammanhållet vårdområde Ådalen, utifrån modellen tio100. Mer information och länk till motionen finner du under fliken landstingsinfo.

Grattis, Christina!

VU2_760                 Vänsterpartiets nya partistyrelse har idag valt verkställande utskott, partisekreterare och vice ordförande. Till vice ordförande omvaldes Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson. – Vänsterpartiet har gång på gång visat vilken betydelse vi har i svensk politik för att förbättra och bygga ut välfärden, sist med de 10 vänstermiljarderna till fler anställda och bättre kvalitet i vård, skola och omsorg. Känns fint att få vara en del i ledningen för det partiet, säger Ulla Andersson. Aron Etzler valdes...