Inga vinster i välfärden

JOBBA MED OSS I LANDSTINGET!

Vill du bli en del av vårt arbetslag och arbeta för en valseger 2018? Vi söker dig som vill ha ett stimulerande arbete med att utveckla och sprida Vänsterpartiets politik i Västernorrland. Inför valet utlyser vi nu ett föräldravikariat som politisk sekreterare till landstingsgruppen. Politisk sekreterare Som politisk sekreterare är du ett stöd till våra politiker. I tjänsten ingår att bevaka och bereda ärenden och skriva förslag inför beslut i nämnder och styrelser. Du skriver interpellationer och motioner, tar fram underlag och omvärldsbevakar. Du organiserar, dokumenterar och informerar om både interna och externa möten och aktiviteter. Under kommande valår ökar...

Vårdpolitiskt program för Region Västernorrland

På Vänsterpartiet Västernorrlands årskonferens i mars 2017 antogs ett vårdpolitiskt program. Programmet stakar ut vår hälso- och sjukvårdpolitik, och ska ligga till grund för vårt valprogram till landstinget 2018, bl.a. tar det upp att vi vill säkerställa tre akutsjukhus i länet, att vi vill införa sammanhållna vårdområden, förbättra situationen för personalen och utveckla primärvården. Du finner programmet i sin helhet under fliken Landstingsinfo.

Vinstjakten måste stoppas

I en replik till företagarorganisationerna menar företrädare för Vänsterpartiet att vinstintresset inte hör hemma i välfärden. http://sundsvall.etc.se/debatt/vinstjakten-maste-stoppas http://sundsvall.etc.se/debatt/dags-att-sta-upp-foretagandets-villkor Debattskribenterna, som representerar flera stora företagarorganisationer, beklagar sig över att det invecklade förslaget från välfärdsutredningen inte kommer lämna någon möjlighet för aktieägarna att tjäna pengar på välfärden. Vänsterpartiet å andra sidan anser att skattepengarna ska gå till det som de är avsedda för. Och det är någonstans där som skiljelinjen mellan Vänsterpartiet och vinstlobbyn ligger. Vänsterpartiet delar utredningens grundläggande problembeskrivning.  Den offentligt finansierade välfärden är en ”låtsasmarknad” där såväl pris som syfte med de beställda tjänsterna redan är fastlagda. Det gör att...

Landstingsfullmäktige beslut i BB-frågan

En sorgens dag för Landstinget och Vänsterpartiet Igår beslutade landstingsfullmäktige att stänga Sollefteå BB med röstetalen 39-36. Vi i Vänsterpartiets landstingsgrupp i Västernorrland har kämpat emot detta beslut. Tyvärr röstade två medlemmar i vårt eget parti emot vår partilinje. På landstingsfullmäktige diskuterades ett förslag om en sk Målbild för Hälso- och sjukvården i länet. Vänsterpartiet presenterade då våra utgångspunkter. I vårt förslag skriver vi bl a så här: ”Basal och akut vård ges nära på de tre akutsjukhusen. Den basala sjukhusvården är den som flest patienter har behov av inom de flesta specialiteter. Kvinnosjukvården med BB-avdelningar är en viktig del...

Karin Rågsjö till Sollefteå måndag den 19 september

Vänsterpartiet i landstinget Västernorrland har bjudit in Karin Rågsjö, Vänsterpartiets talesperson i vårdpolitiska frågor, till Västernorrland måndagen den 19 september. Hon kommer under dagen att genomföra studiebesök på flera av landstingets verksamheter i Sollefteå. På kvällen anordnar Vänsterpartiets landstingsgrupp tillsammans med Vänsterpartiet Sollefteå ett öppet möte på Hullsta Gård i Sollefteå med Karin Rågsjö och Lars-Gunnar Hultin, gruppledare för vänsterpartiet i landstinget Västernorrland. Mötet börjar kl. 19.00. Välkomna!!