DÅK 2018

DÅK 2018

Här finns dokument som ska behandlas på ordinarie distriktsårskonferens DÅK den 17 mars 2018 på Österåsens hälsohem i Sollefteå.

Dessa tider gäller 17-18 mars på Österåsen.

Lördag 17 mars
Kl 09.30 Fika och registrering
Kl 10.00 DÅK-förhandlingar
Kl 12.00 Lunch
Kl 13.00 DÅK-förhandlingar/Valskola (inkl fika)
Kl 17.00 Information om Österåsen
Kl 18.00 Middag med efterföljande samkväm.

Söndag 18 mars
Kl 08.00 Frukost
Kl 09.00 DÅK-förhandlingar/valdiskussioner
Kl 12.30 Lunch och därefter hemresa

Kallelse ska enligt stadgarna sändas ut senast 3 månader före DÅK. Denna kallelse sändes ut till partiföreningarna och medlemmarna via mail den 17 december 2017:
Kallelse DÅK 2018

Sedan kallelsen skickades ut har DS beslutat om en annan ordning för att behandla valplattformen om regionala utvecklingsfrågor. Nomineringstiden och adress för nomineringar har också ändrats. Detta framgår i detta dokument:
Kompletteringar till kallelse DÅK 2018

Arbetsordning DÅK 2018

Dagordning DÅK 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk rapport – bokslut 2017

Revisionsrapport 2017

Förslag till verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse för Vänsterpartiets Landstingsgrupp 2017 m bilaga

Dessa två motioner, ska behandlas på DÅK. DS förslag till svar finns nu inskrivet sist i respektive dokument.
Motion 1 Från fäbodar till bredbandsbullerbyar med DS svar
Motion 2 Regional utveckling i valplattformen med DS svar

Dessa dokument kan fungera som underlag och inspiration för diskussionen om valplattformen om regionala utvecklingsfrågor:
Budgetförslag 2018 Vänsterpartiet med markering regional utveckling. Detta är det budgetförslag vår landstingsgrupp lade i regionfullmäktige i november 2017. De områden som berör regional utveckling är gulmarkerade.
Sammanfattning från distriktsträff om kollektivtrafiken den 4 oktober 2017. Här finns några punkter som sammanfattar diskussionen på en träff distriktet hade om Kollektivtrafikmyndigheten den 4 oktober 2017.
Utdrag Vänsterpartiet Gävleborgs förslag till regionalpolitiskt program. Här har vi gjort ett utdrag ur det förslag till regionalpolitiskt program som nu diskuteras i Vänsterpartiet Gävleborg. Det som vi tagit med är de avsnitt som handlar om regionala utvecklingsfrågor.

Komplettering 180227 med dokument som kan vara underlag för diskussionen om valplattformen om regionala utvecklingsfrågor:
Klimat-miljöplattform för Vänsterpartiet i Västernorrland. Plattformen är antagen 2013.
Valplattform för landstingsvalet 2014. Se sid 6-7.
Motion socialistisk landsbygdspolitik. Motion som bifölls av DÅK 2017.