Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Valplattform landstingsvalet 2018

Vänsterpartiet Västernorrland har antagit denna valplattform för landstingsvalet 2018. Valplattformen antogs på en extra distriktsårskonferens den 27 januari. Denna del av valplattformen fokuserar på hälso- och sjukvården. Valplattform 2018 Hälso- och sjukvård

Vänsterpartiets förslag till budget för Region Västernorrland 2018

Regionfullmäktige ska på sitt möte den 29-30 november fatta beslut om en budget för Region Västernorrland 2018-2020. Vänsterpartiet har lagt ett förslag till budget, som är i linje med det förslag till regionplan som vi lade i april. En stor skillnad i budgetförslaget är att vi nu inte föreslår någon höjning av landstingsskatten. Nu måste i stället dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning åtgärdas: ”Denna budget inriktar sig på att åtgärda dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning så att verksamheterna effektivare än idag kan möta befolkningens behov. En frisk organisation med ett tydligt nära ledarskap i...

JOBBA MED OSS I LANDSTINGET!

Vill du bli en del av vårt arbetslag och arbeta för en valseger 2018? Vi söker dig som vill ha ett stimulerande arbete med att utveckla och sprida Vänsterpartiets politik i Västernorrland. Inför valet utlyser vi nu ett föräldravikariat som politisk sekreterare till landstingsgruppen. Politisk sekreterare Som politisk sekreterare är du ett stöd till våra politiker. I tjänsten ingår att bevaka och bereda ärenden och skriva förslag inför beslut i nämnder och styrelser. Du skriver interpellationer och motioner, tar fram underlag och omvärldsbevakar. Du organiserar, dokumenterar och informerar om både interna och externa möten och aktiviteter. Under kommande valår ökar...

Vårdpolitiskt program för Region Västernorrland

På Vänsterpartiet Västernorrlands årskonferens i mars 2017 antogs ett vårdpolitiskt program. Programmet stakar ut vår hälso- och sjukvårdpolitik, och ska ligga till grund för vårt valprogram till landstinget 2018, bl.a. tar det upp att vi vill säkerställa tre akutsjukhus i länet, att vi vill införa sammanhållna vårdområden, förbättra situationen för personalen och utveckla primärvården. Du finner programmet i sin helhet under fliken Landstingsinfo.

Vinstjakten måste stoppas

I en replik till företagarorganisationerna menar företrädare för Vänsterpartiet att vinstintresset inte hör hemma i välfärden. http://sundsvall.etc.se/debatt/vinstjakten-maste-stoppas http://sundsvall.etc.se/debatt/dags-att-sta-upp-foretagandets-villkor Debattskribenterna, som representerar flera stora företagarorganisationer, beklagar sig över att det invecklade förslaget från välfärdsutredningen inte kommer lämna någon möjlighet för aktieägarna att tjäna pengar på välfärden. Vänsterpartiet å andra sidan anser att skattepengarna ska gå till det som de är avsedda för. Och det är någonstans där som skiljelinjen mellan Vänsterpartiet och vinstlobbyn ligger. Vänsterpartiet delar utredningens grundläggande problembeskrivning.  Den offentligt finansierade välfärden är en ”låtsasmarknad” där såväl pris som syfte med de beställda tjänsterna redan är fastlagda. Det gör att...