Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Ett jämlikt Västernorrland för alla –  utveckling av hela länet

Politiken att centralisera och koncentrera verksamheter som behövs i hela länet måste brytas. Det är en central målsättning i den valplattform för regional utveckling som Vänsterpartiets distriktsstyrelse antagit. Inom alla delar av det regionala utvecklingsarbetet prioriterar Vänsterpartiet insatser för Miljö och klimat Integration Jämställdhet I åtta avsnitt utvecklas den politik Vänsterpartiet vill driva i Region Västernorrland efter valet. Varje avsnitt avslutas med nedanstående punkter, som sammanfattar valplattformen. Miljö och klimat slå vakt om välfärdssystem och offentliga investeringar för att möjliggöra konsumtion på långsiktigt hållbar nivå att Regionen aktivt kämpar för att stoppa hotet mot vattenförsörjningen i Medelpad stödja utvecklingen av...

FÖRSTAMAJ I SUNDSVALL 2018

Trots ett ihållande regn och iskalla vindar var det närmare 250 stycken som deltog i årets Vänstertåg. Christina Höj Larsen höll ett flammande tal som värmde både själ och hjärta. Hon visade med all tydlighet varför ett starkt Vänsterparti behövs. Flera andra talare visade också på nödvändigheten av en ny politik i Sverige. Klasskampen är viktigare än någonsin och i höstens val har vi möjlighet att ta steget mot en bättre framtid för alla. #vårtidnu Efteråt samlades alla på Pipeline för att värma sig med fika, debatter och en massa musik.  Årets efterfest drog fler människor än någonsin och som...

Telefontillgängligheten vid vård- och hälsocentralerna

Vänsterpartiet lämnade idag in en interpellation om telefontillgänglighet inom primärvården till regionfullmäktiges möte den 25-26 april. Där ställer vi fyra frågor till Jan-Olof Häggström, ordförande i regionens Vårdvalsutskott: 1. Anser du det positivt eller negativt om patienterna slipper ringa flera gånger för att boka en tid genom att de blir uppringda nästa dag? 2. Vilken tolkning av regelverket anser du ska tillämpas – den som SKL gör och som innebär positiva effekter för patienter och personal eller den som Vårdvalsenheten gör? 3. Vad gör du för att underlätta för hälsocentraler och vårdcentraler att leva upp till den nya riktlinjen i Regelboken att patienterna...

Förslag till Regionplan 2019-2021

Under regionfullmäktige den 25-26 april kommer en ny Regionplan att antas. De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets förslag är dessa: Inför lokala sjukhusledningar och avveckla länsklinikerna Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö och bryt stafettberoendet Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i organisationen Öppna upp den akuta kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården samt förlossning och BB på Sollefteå sjukhus Inför Sammanhållna vårdområden Stärk primärvården Ta ett långsiktigt regionalt utvecklingsansvar för hela länet Utveckla länets kollektivtrafik Härunder finner du vårt förslag: Vänsterpartiets förslag till regionplan 2019-2021 samt budget med tabellverk Övriga partiers förslag kan nås via Region Västernorrlands hemsida. Se bilagorna som heter något...

Rör inte strejkrätten Ylva Johansson!

Uttalande från Vänsterpartiets extra distriktsårskonferens. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hotar med att inskränka strejkrätten. Det vore ett slag mot den svenska modellen och skulle riskera alla arbetstagares rättigheter. Den långdragna konflikten i Göteborgs hamn, som under förra året till nästan 100 % berodde på företaget APMTs lockout av arbete, när det gäller förlorade arbetstimmar, har fått regeringen att utreda strejkrätten. Efter uppmaningar från arbetsgivarparten. Den utredningen ska vara klar i maj. Redan nu säger Ylva Johansson att strejkrätten kan begränsas. Det är upprörande. Den svenska modellen bygger på att företag och fackförbund förhandlar och kommer överens. I Göteborgs hamn har APMT...

Valplattform landstingsvalet 2018

Vänsterpartiet Västernorrland har antagit denna valplattform för landstingsvalet 2018. Valplattformen antogs på en extra distriktsårskonferens den 27 januari. Denna del av valplattformen fokuserar på hälso- och sjukvården. Valplattform 2018 Hälso- och sjukvård

Vänsterpartiets förslag till budget för Region Västernorrland 2018

Regionfullmäktige ska på sitt möte den 29-30 november fatta beslut om en budget för Region Västernorrland 2018-2020. Vänsterpartiet har lagt ett förslag till budget, som är i linje med det förslag till regionplan som vi lade i april. En stor skillnad i budgetförslaget är att vi nu inte föreslår någon höjning av landstingsskatten. Nu måste i stället dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning åtgärdas: ”Denna budget inriktar sig på att åtgärda dagens stora brister inom organisation, ledning och styrning så att verksamheterna effektivare än idag kan möta befolkningens behov. En frisk organisation med ett tydligt nära ledarskap i...