sida

Aktuellt

Välkomna till digital distriktsårskonferens 2021!

Med anledning av Coronapandemin håller Vänsterpartiet Västernorrlands län i år en helt digital årskonferens lördagen den 27 mars 2021.

Konferensen startar kl 10 och beräknas pågå till kl 17.30.

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten.

Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och regiongruppens arbete samt ekonomisk- och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

 

Motioner
Motionstiden är avslutad.  Motioner skulle ha inkommit till distriktet senast den 13 februari 2021.

 

Nomineringar
Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade. Nomineringarna ska ha inkommit den 6
mars 2021.

Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till Nina Orefjärd, sammankallande för distriktets valberedning, till e-postadress [email protected]

Förhandsnomineringar till ny valberedning skickas till Ingrid Nilsson senast den 13 mars 2021, till e-postadress [email protected]

Distriktsstyrelsen uppmuntrar nomineringar till det feministiska pris som vi tagit beslut om vid Distriktårskonferensen 2020. Nominera senast den
13 mars 2021, till e-postadress [email protected]

 

Vill du veta mer? Läs mer om vår DÅK 2021 under fliken ”Mer” upp till höger, välj DÅK 2021.

 

Med kamratliga hälsningar,

Ingrid Nilsson
Distriktsordförande
Vänsterpartiet Västernorrland

 

 

Kopiera länk