sida

Aktuellt

Uppmaning till dig som är fackligt engagerad medlem i Vänsterpartiet Västernorrland och/eller engagerad på din arbetsplats! 

Lyft facklig budkavle till försvar för turordningsreglerna och anställningstryggheten i din fackförening och på din arbetsplats!

Sedan en tid tillbaka sprider IF Metall-klubben på Volvo Lastvagnar en budkavle till försvar för turordningsreglerna och bibehållen anställningstrygghet. Budkavlen vänder sig mot regeringens förberedelser för att inskränka anställningstryggheten genom förändringar i Lagen om Anställningsskydd  och manar till bred facklig mobilisering till försvar för löntagarnas rättigheter.

Tanken med budkavlen är att den ska lyftas på arbetsplatsmöten, fackliga medlemsmöten, klubbars och sektioners årsmöten/representantskap, avdelningsmöten och på förbundsnivå mm. Syftet är att skapa opinion i fackföreningsrörelsen till ett massivt försvar för anställningstryggheten.

För oss som är verksamma i Vänsterpartiet och som är fackligt engagerade är det en självklarhet att bidra till största möjliga uppslutning bakom ett försvar för anställningstryggheten, då detta är en viktig fråga för hela fackföreningsrörelsen. Jag uppmanar därför dig som är fackligt engagerad/verksam på din arbetsplats att lyfta budkavlen i din fackförening och på din arbetsplats. När du gör det uppmuntrar du även andra fackliga kamrater (oavsett partitillhörighet) att göra det tillsammans med dig. Detta tillvägagångssätt är viktigt eftersom vi bör eftersträva största möjliga enhet kring budkavlens krav, oavsett partitillhörighet.

Budkavlen finns att läsa/ladda ner här: http://volvoklubben.se/wp-content/uploads/2020/01/Budkavle-1.pdf

Om/när din fackförening beslutat att underteckna, informera Jan-Olov Carlsson (ordförande IF Metall Volvo Lastvagnar) som ansvarar för att sammanställa listan på undertecknare: [email protected]

 

Du som är aktiv på Facebook uppmanas även att gå med i gruppen ”Försvara turordningsreglerna i LAS”: https://www.facebook.com/groups/531200397488360/?epa=SEARCH_BOX

 

Hälsningar,

Ingrid Nilsson

Ordförande Vänsterpartiet Västernorrland

 

Kopiera länk