Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Vänsterpartiets 10-punktsplan för återställande av Sollefteå sjukhus

I samtal med personal på Sollefteå sjukhus har vi tagit fram en 10-punktsplan för att kunna öppna upp och bemanna akut kirurgi, akut ortopedi, gyn. operationer, BB och förlossning vid Sollefteå sjukhus. Den visar att det är fullt realistiskt att öppna upp verksamheterna inom 1-2 år. Detta förutsätter tydliga politiska besked om en långsiktig satsning på Sollefteå sjukhus som akutsjukhus med BB som ska bestå över lång tid. En annan förutsättning är att den lokala ledningen och personalen i Sollefteå tillsammans utformar detaljerna i genomförandet av planen. Denna satsning är en integrerad del av hur vi utvecklar vården i hela länet...

Jonas Sjöstedt kommer till Selånger Marknad

Vi i Vänsterpartiet kommer att starta valspurten på Selånger Marknad. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar vår partiledare till Sundsvall på söndag 19/8 kl: 12.30 – 13.30 Vi hoppas att alla kommer dit och lyssnar. Det ska synas att vi är ett parti i medvind och som växer så det knakar!