Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Telefontillgängligheten vid vård- och hälsocentralerna

Vänsterpartiet lämnade idag in en interpellation om telefontillgänglighet inom primärvården till regionfullmäktiges möte den 25-26 april. Där ställer vi fyra frågor till Jan-Olof Häggström, ordförande i regionens Vårdvalsutskott: 1. Anser du det positivt eller negativt om patienterna slipper ringa flera gånger för att boka en tid genom att de blir uppringda nästa dag? 2. Vilken tolkning av regelverket anser du ska tillämpas – den som SKL gör och som innebär positiva effekter för patienter och personal eller den som Vårdvalsenheten gör? 3. Vad gör du för att underlätta för hälsocentraler och vårdcentraler att leva upp till den nya riktlinjen i Regelboken att patienterna...

Förslag till Regionplan 2019-2021

Under regionfullmäktige den 25-26 april kommer en ny Regionplan att antas. De viktigaste punkterna i Vänsterpartiets förslag är dessa: Inför lokala sjukhusledningar och avveckla länsklinikerna Förbättra personalens villkor och arbetsmiljö och bryt stafettberoendet Flytta bestämmanderätten över verksamheterna lägre ner i organisationen Öppna upp den akuta kirurgin, ortopedin och kvinnosjukvården samt förlossning och BB på Sollefteå sjukhus Inför Sammanhållna vårdområden Stärk primärvården Ta ett långsiktigt regionalt utvecklingsansvar för hela länet Utveckla länets kollektivtrafik Härunder finner du vårt förslag: Vänsterpartiets förslag till regionplan 2019-2021 samt budget med tabellverk Övriga partiers förslag kan nås via Region Västernorrlands hemsida. Se bilagorna som heter något...