Inga vinster i välfärden

Vårdpolitiskt program för Region Västernorrland

På Vänsterpartiet Västernorrlands årskonferens i mars 2017 antogs ett vårdpolitiskt program. Programmet stakar ut vår hälso- och sjukvårdpolitik, och ska ligga till grund för vårt valprogram till landstinget 2018, bl.a. tar det upp att vi vill säkerställa tre akutsjukhus i länet, att vi vill införa sammanhållna vårdområden, förbättra situationen för personalen och utveckla primärvården. Du finner programmet i sin helhet under fliken Landstingsinfo.

Kommentarer är avstängda.