Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Landstingsfullmäktige beslut i BB-frågan

En sorgens dag för Landstinget och Vänsterpartiet Igår beslutade landstingsfullmäktige att stänga Sollefteå BB med röstetalen 39-36. Vi i Vänsterpartiets landstingsgrupp i Västernorrland har kämpat emot detta beslut. Tyvärr röstade två medlemmar i vårt eget parti emot vår partilinje. På landstingsfullmäktige diskuterades ett förslag om en sk Målbild för Hälso- och sjukvården i länet. Vänsterpartiet presenterade då våra utgångspunkter. I vårt förslag skriver vi bl a så här: ”Basal och akut vård ges nära på de tre akutsjukhusen. Den basala sjukhusvården är den som flest patienter har behov av inom de flesta specialiteter. Kvinnosjukvården med BB-avdelningar är en viktig del...