Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Vänsterpartiet kräver höjd sjukersättning och en översyn av beräkningsgrunderna inför höstbudgeten

Hundratusentals människor får sjukersättning varje år. Trots detta har lite gjorts för att förbättra deras livsvillkor. Detta hör inte hemma i den svenska modellen. Vänsterpartiet vill därför meddela att en förbättring av sjukersättningen kommer att bli de första kraven inför de stundande budgetförhandlingarna med regeringen i höst. – Vår ingång kommer vara att sjukersättningen ska höjas och att beräkningsgrunderna ska ses över och ändras. Vem som helst av oss kan drabbas av dåliga skeenden i livet. Då är det viktigt att man kan lita på att skyddsnäten håller säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. En möjlig finansiering är en nedtrappning...

Motion till landstingsfullmäktige om att ta fram ett förslag likt tio100- modellen

Vänsterpartiets landstingsgrupp har i dag lämnat in en motion där landstingsfullmäktige uppmanas ta beslut om att utreda och ta fram ett förslag om ett gemensamt ägt sammanhållet vårdområde Ådalen, utifrån modellen tio100. Mer information och länk till motionen finner du under fliken landstingsinfo.