Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Grattis, Christina!

                Vänsterpartiets nya partistyrelse har idag valt verkställande utskott, partisekreterare och vice ordförande. Till vice ordförande omvaldes Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson. – Vänsterpartiet har gång på gång visat vilken betydelse vi har i svensk politik för att förbättra och bygga ut välfärden, sist med de 10 vänstermiljarderna till fler anställda och bättre kvalitet i vård, skola och omsorg. Känns fint att få vara en del i ledningen för det partiet, säger Ulla Andersson. Aron Etzler valdes om som partisekreterare. – Vi har landets bästa partiledare. Nu ska vi bygga den bästa partiorganisationen också¨,...

Förbud mot bemanningsföretag

Vänsterpartiet fortsätter idag sin kongress i Örebro. Igår beslutades bland annat om ändringar i partiprogrammet. En av motionerna som bifölls vill att tillsvidareanställningen som norm på arbetsmarknaden ska återupprättas och att bemanningsföretag ska förbjudas. Ombuden från Västernorrland röstade för motionen och vi anser att det är bra att Vänsterpartiet är tydliga som arbetarparti, säger Christiane Rüdiger, ombud från Sundsvall. Det är viktigt att Vänsterpartiet tar ställning för arbetarens rätt till goda villkor istället för arbetsgivarens rätt att utnyttja arbetskraften. Motionen för in följande text i partiprogrammet: ”Arbetsgivares möjlighet att med hjälp av beman­ningsföretag kringgå lagar och avtal samt försvaga arbetarkollektivet,...