Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

En budget för framtiden

Politiken måste blicka framåt. Alltid ligga ett steg före. I tider av budgetunderskott och förändringar inom vården måste vi samtidigt våga blicka framåt. Därför har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, aviserat nationella satsningar inom vården som kommer även vårt län till del. I regeringspropositionen för budget 2016 finns satsningar för avgiftsfri mammografi i hela landet. Det finns satsningar för avgiftsfria preventivmedel för unga upp till och med 20 år och satsningar på ungas psykiska ohälsa. Gränsen för avgiftsfri tandvård höjs successivt till 23 år, vilket ger fler bättre möjligheter till en god tandvård. Satsningar på kvinnors hälsa med fokus på en...