Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Beslut kring Landstingets insatsplan

Vänsterpartiet i Västernorrlands distriktsstyrelse har beslutat att Vänsterpartiet förslag till LVNs insatsplan skall vara: Att skattesatsen blir 11.69. Alltså en ökning med 1 krona. Att uppdra till landstingsgruppen att i landstinget lägga förslag på långsiktiga åtgärder och budgetramar som ger en ekonomi i balans 2018/2019 utifrån följande riktlinjer. • LVN gör en noggrannare genomlysning av specialistsjukvården (inklusive förlossningsvården) och primärvården ( ekonomi, produktion, kompetenstillgång, vårdflöden, patientsäkerhet, samverkan, lokaler och teknik etc.) med syfte att utveckla, effektivisera och samordna verksamheten på de tre sjukhusen (inom och mellan länsklinikerna), hälsocentralerna och Österåsen inom ramen för tilldelade resurser. En inriktning är att utveckla en personcentrerad...