Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Riv upp Nato-avtalet

Förra regeringen avslutade sin mandatperiod mycket olyckligt med att skriva under ett värdlandsavtal som bland annat tillåter Nato att använda Sverige som bas för framtida krig. Detta är ännu inte klubbat i riksdagen. Vänsterpartiet vill riva upp detta avtal eftersom detta är ett hot mot Sveriges säkerhet och allvarligt skadar förtroendet för vår neutralitetspolitiska hållning. Det råder just nu en stark Natopopulism som bygger sitt existensberättigande på en tydligt markerad fiendebild och som vill få alliansfrihet att framstå som en orimlighet. Smygande, steg för steg har vi närmat oss Nato som är en militär allians avsedd för såväl försvar som...