Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Vilseledande om Vinster i välfärden – replik till liberal ledare i Allehanda.se

”Viljan att skapa ekonomiskt överskott är den bästa drivkraften för att skapa en välfungerande verksamhet”, är ett påstående som förs fram i den liberala ledaren skriven av Naomi Abramowicz på Allehanda.se den 24 juli. Denna mening sammanfattar de skillnader som finns mellan vänster och höger i dagens samhälle. Med tilltagande privatiseringar av vård och skola ser vi att marknadskrafterna dränerar våra gemensamma resurser. Det uttalade syftet med privatiseringarna var att öka kvalitén, utveckla verksamheterna och sänka kostnaderna. Den borgerliga regeringen framförde också att man ville gynna de ideella krafterna som personal- och föräldrakooperativ. Men verkligheten har blivit en annan. Det...