Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Val- och Distriktsårskonferens 22 februari i Härnösand

Nu börjar uppladdningen på allvar inför de två val som vi har framför oss. Lördag den 22 februari samlas ombud och intresserade åhörare från våra 7 kommuner i länet för 2 stycken konferenser. Välkomna! Vi startar tidigt kl 09. Konferenserna går av stapeln på Härnösands folkhögskola, och vi börjar Valkonferensen där vi att fasställer Vänsterpartiet i Västernorrlands Riksdagslista samt gemensamma Landstingslista. Konferenserna besöks också av kamrater från partistyrelse och central valberedning. På eftermiddagen så blir det Distriktsårskonferens där en ny distriktsstyrelse skall väljas, och en verksamhetsplan skall antas. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att ta fram ett landstingsprogram.