Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Paneldebatt om migration i Sundsvall

Måndagen den 11 mars kl. 12.00 anordnas en paneldebatt om migration. Medverkande: Christina Höj Larsen (V) Eva Lohman (M) Liza-Maria Norlin (KD) Jasenko Omanovic (S) Johnny Skalin (SD) Moderator: Jon Nyhlén, fil.dr i statsvetenskap. Lokal: Kulturmagasinet, programsalen

Skolorna kan inte lösa landsbygdens problem!

I hela Sollefteå kommun har vi under många år satsat på nya och renoverade skolor. Under de senaste tio åren har flera översyner av skolornas lokaler gjorts. Vid de två sista översynerna så förtätades skolorna i tätorten och lokalytorna minskade. I glesbygden är det svårare eftersom restiderna för elever och personal ökar. I varje översyn har det konstaterats att vi i Sollefteå lägger stora resurser på lokaler på bekostnad av lärare i skolan. Trots satsningar på glesbygdsskolor så har antalet människor i glesbygden inte ökad. I tätorten är det trångt i förskolor och skolor, medan det är glest i på landsbygden....

För första gången håller jag med SD

Företrädare från Sverigedemokraterna är upprörda. Inte för att de har fått kvalificerad kritik för sin splittrande rasism som ställer grupp mot grupp, utan för att de tycker att Moderaterna med sitt senaste utspel om begränsningar av mottagandet av asylsökande och anhöriginvandringen plagierar SD:s politik. -”För en gångs skull kan jag hålla med SD. Fredagens utspel från Moderaterna är ett reellt steg mot en anpassning till SD:s agenda”. Utspelet är dessvärre helt i linje med den utveckling som vi tidigare har bevittnat i vårt grannland, och mitt tidigare hemland, Danmark. I Danmark valde de etablerade partierna att gradvis närma sig Dansk...