Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Vi har råd att vara solidariska

Den 2 december kunde man höra på Rapport om kommuner som inte tycker att de har råd att ta emot flyktingar. Detta är en oroväckande utveckling för visst borde vi i Sverige som är ett så pass rikt land kunna hjälpa människor på flykt. Flyktingarna man pratar om är människor som lämnat allt och flytt från sina hem för att de inte ser någon annan utväg för att kunna överleva. En del säger att det är för många som får komma hit. Men samtidigt det finns fler asylsökande i ett enda flyktingläger i Kenya än i hela västvärlden. Andra tycker...

Vår lösning är en politik som skapar ett jämlikt Sverige utan segregation.

Svar till insändaren ”Sverige driver en extrem politik” TÅ 6/12. Martin Timander skriver i en insändare den 6/12 om sin syn på invandring till Sverige. Insändaren är full av fula tricks med statistik där bara delar av vad som är sant tas med. När det gäller antalet som invandrar till Sverige så är de siffror som Martin Timander lyfter fram alla som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd. Det flesta av dem är EES-medborgare, tillfälliga besökare, gäststudenter, adoptivbarn, personer som har blivit kära i en svensk och arbetskraftsinvandrare som fått tillfälligt uppehållstillstånd på inbjudan av en arbetsgivare för att sköta...