Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Vad är feminism?!

Något bara för modiga eller?? Ursprungligen ett nedsättande ord; feminist var en person som inte anpassat sitt beteende till de förhärskande könskonventionerna. Ordet lanserades som benämning på kvinnosakskamp vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Det avsåg då framför allt lika rättigheter, inte minst i ekonomiskt hänseende. I Sverige fick kvinnorna rösträtt 1919 och idag har kvinnor alla formella rättigheter, vi är ett jämställt land. Trots det visar statistik att vi har stora löneskillnader för män och kvinnor och att det fortfarande är så att det är flest män som sitter på poster med stort inflytande. Att arbeta med feminism...