Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Valplattform

Hälsa är en mänsklig rättighet, ingen handelsvara!  Vänsterpartiet slår vakt om en offentligt driven och skattefinansierad vård. En demokratisk styrning av vården i kombination med öppenhet och insyn är bästa sättet att garantera att de svårast sjuka får rätt till vård. Jämlikhet och lika rättigheter är grunden för den vård som ska erbjudas alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och ekonomisk situation. De med störst behov av vård och behandling ska ha företräde.   Folkhälsa Vi i Vänsterpartiet vet, att ett jämlikt samhälle är en grundförutsättning för en god folkhälsa. Omfattande forskning understödjer dessutom detta. De viktigaste...