Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa!

Sverige har blivit ett land där sjuka och långtidsarbetslösa får betala skattesänkningar för de rika. Reinfeldt tycker att det ska löna sig att vara en högavlönad och frisk man utan barn. Därför har regeringen sänkt ersättningsnivåerna för alla sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar. Därför har regeringen infört historiska försämringar av sjukförsäkringen och gjort deltidsarbetslösa ännu fattigare.  En arbetslös Volvoarbetare och en sjukskriven förskolelärare får tusentals kronor mindre varje månad för att bekosta skattesänkningar åt den rikaste tiondedelen av befolkningen, som enligt Riksdagens utredningstjänst tjänar mest på regeringens politik. Men ingen människa blir friskare av fattigdom. Och regeringen borde bekämpa arbetslösheten –...

Stoppa jakten på sjuka och arbetslösa!

Riksdagsledamöterna Liselott Olsson, Marianne Berg, Torbjörn Björlund och Gunilla Wahlén besökte torsdag den 6 november Sundsvall för att berätta om konsekvenserna av regeringens politik. Sverige har blivit ett land där cancersjuka och långtidsarbetslösa får betala skattesänkningar. Västernorrlands län har ett högt ohälsotal jämfört med andra län i Sverige. Därför har länet drabbats hårt av försämringarna i sjukförsäkringen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Sundsvall har varit oförändrade trots att det under 2007 var högkonjunktur. Nu står vi inför en lågkonjunktur och regeringens försämringar av sjuk och arbetslöshetsförsäkringen kan få fullt genomslag. Mellan 2500-3000 personer i länet riskerar att bli utförsäkrade ur...