Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Höstkonferensen värmer i höstmörkret!

Lördag den 22/11 är det dags för distriktets årliga höstkonferens. I år håller vi till på Vårsta Diakonigård i Härnösand. Dagens program innehåller en introduktionskurs till feminism samt information och diskussion kring Norrstyrelsens arbete med regionbildning. För att få tid för dessa inspirerande och viktiga punkter ska vi försöka avhandla formalia så snabbt och enkelt som möjligt. Detaljerat program och dagordning publiceras här på hemsidan (och skickas ut till lokalorganisationerna) under vecka 45.  Varje lokalavdelning får skicka ett ombud per påbörjat tiotal medlemmar. Övriga deltagare betalas av lokalorganisationerna.  Hoppas att många har möjlighet att komma!  Anmälan senast den 13/11 till...