Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Regionbildning i Danmark – erfarenheter att lära av!

Landstingsgruppen Västernorrland besökte Köpenhamn i Danmark den 7-9 september. Syftet med besöket var att träffa kamrater från vårt danska systerparti Socialistisk Folkeparti (SF), för att höra om deras erfarenheter av regionbildning och dessutom ta del av deras valstrategi och analyser. (En beskrivning av SFs valstrategi och analys kommer att behandlas i en separat artikel.) Värd under vårt besök var Serdal Benli, som sitter i regionrådet i region Huvudstaden för SF. Serdal hade arrangerat ett mycket fint program med spännande rundvisning på Herlev hospital, där vi fick förmånen att se deras toppmoderna nya strålkanoner, operationsrobot, samt ett mycket avancerat utbildningscenter. Vid...

Landstingsgruppen träffade kamrater från norr

Landstingsgruppen från Västernorrland träffade kamrater från norra landstingen 4-5 september i Luleå. Temat för träffen var psykiatri, där vi har många frågor gemensamt, bl a hur man åstadkommer bättre samarbete mellan kommun och landsting kring gruppen psykisk sjuka. Landstinget Norrbotten har ingått ett samarbetsavtal med Luleå och Boden kommun för att hjälpa den utsatta gruppen människor med dubbeldiagnos psykisk sjukdom och missbruk. Gruppen kommer ofta i kläm eftersom det inte sällan krävs drogfrihet innan behandling för den psykiska sjukdomen och omvänt. Det uppskattas av ca 1 av 1000 medborgare lider av denna svåra dubbeldiagnos, och förutom stort personligt lidande för...