Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Resurseffektiv vård i Västernorrland

För två veckor sedan presenterade Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna ett eget förslag till förändringar inom sjukvården som ska leda till förbättringar och besparingar. Förslaget vilar på grundtanken om tre akutsjukhus i länet: att dessa är viktiga för medborgarna och att vi i majoriteten önskar att behålla dessa tre även i fortsättningen. Samtidigt flåsar ekonomin oss i nacken: underskotten för den somatiska slutenvården ökar, och omedelbara åtgärder för att spara krävs. Oppositionen står som alltid beredd på sidolinjen och kräver snabba lösningar i form av indragna vårdavdelningar eller akutsjukvård i länets norra delar. Men för oss i Vänsterpartiet är frågan: Hur...

Staten tjänar miljardbelopp när sjuka nekas ersättning

Staten tjänar miljardbelopp på färre sjukskrivna. Under förra året minskade antalet sjukpenningdagar med närmare 13 procent jämfört med 2006. Det gjorde att statens kostnader minskade med fem miljarder kronor. Ohälsotalet minskade under året med 1,6 dagar till 38,3. Därmed återstår drygt en dag till Försäkringskassans mål på 37 sjukdagar per person och år i slutet av det här året. Vilket kan jämföras med ohälsotalet i november 2003 som låg på 43,2 dagar. Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar under en 12-månadersperiod med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Under 2007 blev det cirka 30.000...

Vänsterpartiets 37:e kongress, 2008

Under helgen 6-8 juni löpte Vänsterpartiets 37:e kongress av stapeln i Norrköping. Delegationen från Västernorrland deltog med stor behållning. Se flera bilder under fliken bildgalleri! Utförliga rapporter från kongressen kommer snart. Bland annat behandlades 2 motioner av Torsten Laxvik från Västernorrland.Vi tog även del av livliga diskussioner kring allt från fildelning till slöjförbud och inspirerades på seminarier kring hälso- sjukvård, skola och förankringsarbete. Se flera bilder under fliken bildgalleri!