artikel

Detta har Vänsterpartiet gjort hittills i Landstinget.

klicka här, så får Du veta.

  • Heltider för landstingets personal.
  • Familjecentraler som stöd för barnfamiljer i samverkan mellan kommun och landsting.
  • Avgiftsfri sjukvård för barn och ungdomar.
  • Avgiftsfri vård hos distriktssköterska för alla.
  • Mer samverkan mellan landstinget och kommunerna.
Kopiera länk