artikel

PERSONAL OCH UTBILDNING

Det är viktigt att höja statusen på de kvinnodominerade vårdyrkena för att lösa personalbristen. Arbetstidsförkortning är också en viktig fråga. Höjd status och arbetstidsförkortning skapar fler arbetstillfällen, färre sjukskrivningar och lockar även de unga till vården.

          PERSONAL

 ·        Fasta anställningar ska vara normen.

·        Vidareutbildning ska vara en självklarhet för all 

         personal inom vården.

·        Vi ska ta vara på våra invandrares kompetenser

         inom vård och omsorg.

·        Vi ska föra ner beslutanderätt till kliniker och

         avdelningar och låta varje arbetslag skapa s.k.

         frizoner, där de själva formar och utvecklar

         arbetsplatsen och styr den egna verksamheten.

·        Delaktighet skapar arbetsglädje, färre sjukskriv-

         ningar resulterar i bättre vård och bemötande.

·        Den personalpolitiska plattformen som givit bra

         resultat, skall reformeras, utvecklas, och bli

         ännu bättre.

·        Vi vill satsa på förbättrat ledarskap genom

         utbildning och stöttning av chefer och ledare.

·        Vi vill arbeta för ett bättre kompetensutnyttjande

         i organisationen.

          

         UTBILDNING         

         Vi vill verka för och utveckla:

·        Folkhögskolorna, där människor ges möjlighet till kunskapslyft  och

         personlig utveckling.

·        Kvalificerad yrkesutbildning (KY), en utbildningsform som   ger

         ökad kompetens.         

·        Mittuniversitetet, där utbildning inom främst vårdsektorn ska prioriteras.

·        Forskning och Utveckling (FoU), så att verksamheten stöder personalens

         kompetensutveckling och bli en avgörande faktor för nyrekrytering.

                                                                                                                                                                       

      

        

 

 

    

  

 

Kopiera länk