artikel

Hur vill Du ha det i Västernorrland?

Så här vill Vänsterpartiet ha det:

Vänsterpartiets landstingsgrupp ska verka för en solidariskt skattefinansierad verksamhet. Jämlikhet och rättvisa ska ligga till grund för våra ställningstaganden.

Näringsliv, turism och småföretagande är viktiga verksamheter, för att människor ska kunna leva och bo i hela vårt län. Hälsoklyftorna har ökat drastiskt. Allt fler sjukskrivs på grund av överansträngning och utbrändhet.

Vi ska arbeta för att bli lika bra på att förebygga ohälsa, som att behandla den.

Vi ska därför utveckla friskvården än mer.

 

Kopiera länk