Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västernorrland

Hur vill Du ha det i Västernorrland?

Så här vill Vänsterpartiet ha det: Vänsterpartiets landstingsgrupp ska verka för en solidariskt skattefinansierad verksamhet. Jämlikhet och rättvisa ska ligga till grund för våra ställningstaganden. Näringsliv, turism och småföretagande är viktiga verksamheter, för att människor ska kunna leva och bo i hela vårt län. Hälsoklyftorna har ökat drastiskt. Allt fler sjukskrivs på grund av överansträngning och utbrändhet. Vi ska arbeta för att bli lika bra på att förebygga ohälsa, som att behandla den. Vi ska därför utveckla friskvården än mer.  

SJUKVÅRD, PSYKIATRI OCH TANDVÅRD

Vi vill förbättra och utveckla akutsjukvården. Vi ska i hela länet ha välutrustade ambulanser och bemanna dem med kompetent personal, som börjar behandlingen direkt i hemmet,eller på olycksplatsen. Den psykiatriska vården i länet är underdimensionerad och måste förbättras. Även tänder och munhåla tillhör kroppen. Därför kräver vi att tandvården ska inrymmas i den ordinarie hälso- och sjukvårdsverksamheten och därmed omfattas av högkostnadsskyddet.             SJUKVÅRDEN ·        Bättre tillgänglighet, bemötande, flöde i organisationen          är vårt viktigaste  mål. ·        Vårdgarantin medför att köerna nu ska minska. ·        Gemensam länskö för operationer. ·        Psykosocial- och specialistkompetens, ska finnas inom          primärvården. ·        Vi...

PERSONAL OCH UTBILDNING

Det är viktigt att höja statusen på de kvinnodominerade vårdyrkena för att lösa personalbristen. Arbetstidsförkortning är också en viktig fråga. Höjd status och arbetstidsförkortning skapar fler arbetstillfällen, färre sjukskrivningar och lockar även de unga till vården.           PERSONAL  ·        Fasta anställningar ska vara normen. ·        Vidareutbildning ska vara en självklarhet för all           personal inom vården. ·        Vi ska ta vara på våra invandrares kompetenser          inom vård och omsorg. ·        Vi ska föra ner beslutanderätt till kliniker och          avdelningar och låta varje arbetslag skapa s.k.          frizoner, där de själva formar och utvecklar          arbetsplatsen och styr den egna...

MILJÖ och KULTUR

För Vänsterpartiet är det självklart, att livsmedel ska produceras i ett miljövänligt, uthålligt system. Det är viktigt att landstingets upphandlingar görs lokalt och att välja t.ex. KRAV- märkta livs- medel. Det är en av grunderna för god hälsa. Den negativa påverkan som våra mediciner har på miljön, bör uppmärksammas. Det är viktigt att satsa på miljövänliga bilar vid upphandlingar……. Landstinget har minskat sin andel av miljöförstöringen, genom att de anställda övergåtttill resor med tåg, där så är möjligt. En förändring som måste fortgå. En av de positiva biverkningarna av detta, är att landstingets resekostnader har minskat. KULTUR De kultursatsningar vi...